Warsztaty dla Studentów

Uprzejmie informujemy, że startują nowe cykle warsztatowe, których celem jest pomoc w zadbaniu o dobrostan psychiczny, lepsze zarządzanie czasem i efektywniejszą naukę oraz bardziej świadome wejście na rynek pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: https://neofilologia.uw.edu.pl/trzy-nowe-cykle-warsztatowe/