WYBORY CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ ISIiI UW - UWAGA: AKTUALIZACJA

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza na zdalne wybory w społeczności innych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ISIiI UW.