WYKŁADY PISARKI I KRYTYCZKI ARGENTYŃSKIEJ ELSY DRUCAROFF

Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady (środa 6 listopada o 16.45 oraz czwartek 7 listopada o 11.30, oba w sali 217) pisarki i krytyczki argentyńskiej Elsy Drucaroff. Pierwszy wykład nosi tytuł  "Relatos de horror contemporáneos en la nueva narrativa argentina. Aproximación teórica y algunos ejemplos", a drugi - "Escribir novela histórica como contra tradición, en Argentina: una propuesta".