ZŁOŻENIE CERTYFIKATÓW UKOŃCZENIA SZKOLENIA BUW

buw_uw.jpg

Uprzejmie przypominamy  o  konieczności dostarczenia do Sekretariatu ds. Studenckich certyfikatów o ukończeniu szkolenia BUW.