Zmiana godzin pracy Sekretariatu ds. Pracowniczych

Od dn. 1.04.2019 r. ulegają  zmianie godziny pracy Sekretariatu ds. Pracowniczych: we wtorki Sekretariat będzie czynny  w godz. 09:30 - 15:30 (przerwa w godz. 11:30-13:00), a w czwartki w godz. 09:30-16:30. Godziny  pracy w pozostałe dni pozostaja takie same.