dr Anna Działak-Szubińska - urlop naukowy

W dniach 24.10-28.10 dr Anna Działak-Szubińska przebywa na urlopie naukowym. Zajęcia dydaktyczne zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.