JUBILEUSZ SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA PROFESORA KAZIMIERZA SABIKA NA UNIWERSYETECIE WARSZAWSKIM

Jubileusz-prof-Sabik_banner.pngSkładamy serdeczne gratulacje Profesorowi Kazimierzowi Sabikowi z okazji Jego Jubileuszu 60-lecia na Uniwersytecie Warszawskim obchodzonego 9-10 czerwca 2017.

Jubileusz-prof-Sabik_1.jpgJubileusz-prof-Sabik_2.PNG