Komunikat BWZ dot. organizacji II tury ogólnouniwersyteckiej na wyjazdy Erasmus+ 2023/2024

Szanowni Państwo,

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia Erasmus (SMS). Druga tura trwać będzie do 16.10.2023 r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus i dotyczy wyjazdów w semestrze letnim 2023/24W drugiej turze NIE mogą brać udziału osoby, które zostały zakwalifikowane w pierwszej turze 2023/24, nawet jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. Wyjazdy w ramach drugiej tury finansowane będą z budżetu KA131/2022, czyli z niższymi stawkami stypendialnymi w porównaniu do KA131/2023. Poza tym stypendium otrzyma jedynie pierwsze 70 osób zakwalifikowanych do wyjazdu.

Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na  http://bwz.uw.edu.pl/studia-2023-2024/. Pytania w tej sprawie proszę kierować do p. Sybilli Marinković (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 079).

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynatorka ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 18.09.2023 r.