KONGRES „AUTO/BIOGRAFÍAS DE PARIAS Y TRÁNSFUGAS EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA / SIGLOS XX-XXI”

transfugas_banner.PNGZespół badawczy GENIA. Género, identidad y discurso en España y América Latina zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową AUTO/BIOGRAFÍAS DE PARIAS Y TRÁNSFUGAS EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA / SIGLOS XX-XXI  organizowaną w trybie online w dniach od 7 do 9 kwietnia 2021 r.

https://us02web.zoom.us/j/81153617694

Wykłady plenarne wygłoszą wybitni specjaliści z zakresu badań nad literaturą iberyjską i latynoamerykańską: Ana Casas (Universidad de Alcalá),  Darcie Doll Castillo (Universidad de Chile), À. Lorena Fuster (Universitat de Barcelona), Małgorzata Gaszyńska-Magiera (Uniwersytet Warszawski), Helena González Fernández (Universitat de Barcelona), Alfons Gregori (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Carmen Mejía Ruiz (Universidad Complutense de Madrid), Alicia Montes (Universidad de Buenos Aires) oraz Marta Segarra (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS).

Zachęcamy do zapoznania się z programem Konferencji.