mgr Aleksandra Wilkos

IMG_20161201_160436.jpgZAKŁAD / PRACOWNIA* Zakład Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej

Pełnione funkcje: doktorant/pracownik Instytutu od 2013 r.

Prowadzi zajęcia z: Gramatyki opisowej j. portugalskiego (Morfologia), Krytyki i historii przekładu, Teorii przekładu i lektorat z j. portugalskiego dla średnio zaawansowanych. Ponadto prowadzi zajęcia przekładoznawcze do wyboru dla portugalistów.

Członkini Koła Socjolingwistów, Doktorantów ISiIb oraz Studenckiego Koła Miłośników Islandii (SKI).

Członkini Komisji Rekrutacyjnej i Egzaminacyjnej Instytutu (2014).

Członkini Komitetu Organizacyjnego Kongresu z okazji 40lecia Zakładu (2016-).

Członkini Komitetu Organizacyjnego Konferencji "Islandia: Geografia. Kultura. Społeczeństwo".

Specjalizacja naukowa: językoznawstwo kognitywne, teoria przekładu

Przebieg kariery naukowej:

Doktorantka od 2013 roku w dziedzinie językoznawstwa kognitywnego. Uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, jest członkinią trzech kół naukowych UW i obecnie pisze pracę doktorską na temat konceptualizacji pożądania w języku portugalskim. Do jej zainteresowań naukowych należą takie zagadnienia jak: aspekt czasownika, tabu, seksualność i zmysłowość w języku, kreatywność jako proces poznawczy, teoria amalgamatów oraz przekładoznawstwo.

Jako studentka studiów drugiego stopnia dostała wyróżnienie za tłumaczenie sonetu Camõesa «Erros meus», przetłumaczyła też kilka wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Florbeli Espanci.

Wybrane referaty z roku akademickiego 2015/2016:

To conquer fiercely: the cognitive image of sexual interaction (Translingua Conference, UKW)

The transformations of the Model Reader and the translation shifts (Badania porównawcze nad językiem, UAM, publikacja pokonferencyjna złożona do druku w Studia Europaea Gnesniensia)

O amálgama cognitivo da morte (Kongres Língua Portuguesa: Unidade na Diversidade, UMCS, publikacja pokonferencyjna złożona do druku)

Poznanie ucieleśnione a kategorie w gramatyce (Zderzenia Poznawcze, UW)

Inne istotne informacje:

Oprócz języka portugalskiego posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim oraz uczy się japońskiego. Miłośniczka portugalskich wypieków, prozy Mii Couto i islandzkiej muzyki.

Kontakt: aleksandra.wilkos@gmail.com