mgr Elżbieta Ratajczak-Matusiak

              

 

Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 1991r.

Członek Rady Wydziału Neofilologii

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej

Członek Komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w zakresie nowożytnego języka obcego (j. hiszpańskiego)

Członek Zespołu Glottodydaktycznego do spraw współpracy ze szkołami w zakresie innowacji
w nauczaniu języka hiszpańskiego

Koordynator Nauczania języka hiszpańskiego I roku na studiach I stopnia

Opiekun I roku studiów I stopnia

Specjalizacja naukowa: dydaktyka języka hiszpańskiego

Dotychczas prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia „Praktyczna nauka języka hiszpańskiego”

Wybrane publikacje:

(2015): Język hiszpański Poziom rozszerzony Zbiór zadań. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna.

(2014): Język hiszpański Zbiór ćwiczeń dla gimnazjalistów, Poznań, Nowela.

(2009): Claves del español para hablantes de polaco. Descripción y solución de los errores más frecuentes, Madrid, SM Ediciones.

(2009): “Języki obce nowożytne. Opis arkusza z języka obcego nowożytnego: hiszpański”,rozdział w publikacji Osiągnięcia maturzystów w 2009 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2009 roku, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, str. 263-265.

(2008): Język hiszpański. 365 zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami , Aránzazu Calderón Puerta, Ana María Henríquez Vicentefranqueira, Elżbieta Ratajczak-Matusiak, Warszawa, Langenscheidt Polska.

Inne istotne informacje:

Autorka programów nauczania języka hiszpańskiego na lektoratach międzywydziałowych UW (poziom B2 i C1)  oraz współautorka nowego programu nauczania języka hiszpańskiego w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Zajmuje się praktycznym nauczaniem języka hiszpańskiego na poziomach od A1 do C1. 

Konstruktorka, weryfikatorka i recenzentka zadań, arkuszy i zestawów egzaminacyjnych z języka hiszpańskiego na poziomie od A2 do C2 (m.in. Uniwersytet Warszawski, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, KG Olimpiady Języka Hiszpańskiego, Kuratorium Oświaty, MSCDN).

Od 2002 roku współpracuje, jako ekspert z języka hiszpańskiego,
z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Wieloletni pracownik  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie: koordynacja  prac zespołów oceniających pisemne egzaminy gimnazjalne i maturalne na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym) z języka hiszpańskiego w województwie Mazowieckim.

Egzaminatorka OKE egzaminów ósmoklasisty i maturalnego (poziom standardowy i dwujęzyczny).  Prowadzenie szkoleń dla czynnych egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego i dla kandydatów na egzaminatorów. Członek Komisji Arbitrażowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzaminatorka DELE, wszystkie poziomy od A1 do C2.

Nauczycielka j. hiszpańskiego w ISLO w Warszawie. Przygotowanie  laureatki I edycji (III miejsce w Polsce, 2011) oraz finalisty III edycji (2013) Olimpiady Języka Hiszpańskiego.

Autorka recenzji,  haseł do słowników i tłumaczka (współpracowała
m.in. z wydawnictwem Wiedza Powszechna, Langenscheidt,  Rebis i Nowa Era oraz takimi tytułami jak Gazeta Wyborcza, Quarterly Polish Culture, Integracja Europejska).

Członek Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

Kontakt: e.ratajczak@uw.edu.pl