mgr Małgorzata Cybulska-Janczewa

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu

  • Koordynator nauczania języka hiszpańskiego na III roku
  • Członek Komisji Finansowej Wydziału Neofilologii

Specjalizacja naukowa: dydaktyka języka hiszpańskiego

Przebieg kariery naukowej: Jest długoletnim pracownikiem Instytutu, zawsze aktywnie uczestniczącym w procesie dydaktycznym i organizacyjnym. Zajmuje się praktycznym nauczaniem języka hiszpańskiego (poziom A1, A2 oraz B2+, C1) i jest ceniona ze względu na bogate doświadczenie zawodowe zarówno przez władze ISIiI jak i studentów, którym od lat przekazuje swoją wiedzę. Jako kierownik Pracowni zajmuje się opracowywaniem, uaktualnianiem i dostosowywaniem programów nauczania do obowiązujących wymogów dydaktycznych, koordynacją pracy lektorów języka hiszpańskiego na wszystkich latach (kontrola procesu dydaktycznego), przygotowywaniem egzaminów sprawdzających i poziomujących, opieką nad doktorantami współpracującymi z Pracownią, opiniowaniem przydatności podręczników do nauki języka hiszpańskiego, zapewnieniem obsady lektorskiej na poszczególnych latach.  Uczestniczy również w zebraniach Rady Instytutu.

Jest także świetnym dydaktykiem współpracującym z MSZ w opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów resortowych z języka hiszpańskiego oraz autorką skryptu Selección de textos para la discusión, wydanego przez Wydawnictwa UW,Gramatyki języka hiszpańskiego z ćwiczeniami,  Małego słownika języka hiszpańskiego oraz Gramatyki języka hiszpańskiego(poziom podstawowy do średniozaawansowanego). Wszystkie pozycje wydane przez PWN. Współpracuje również z  Wiedzą Powszechną, Nowelą, Langenscheidtem, Belloną jako autor recenzji, redaktor, tłumacz i specjalista do spraw podręczników do nauki jęz. hiszpańskiego oraz z TVP jako ekspert i tłumacz pozycji hiszpańskich (filmy dokumentalne i fabularne).

Dyżur: środa, 15:00-16:00, s. 220

Dział własny: Informacje i rekomendacje

Kontakt