Składanie podań dot. rozliczenia roku - WAŻNE!

Szanowni Studenci,
uprzejmie informujemy, iż podania dot. rozliczenia toku studiów (powtarzanie etapu/roku studiów, warunkowy wpis na kolejny rok, uznanie przedmiotów z innych uczelni lub kierunków dot. kończącego się roku akad. itp.) należy złożyć najpóźniej do dnia 21.09.2022 r.

Podania składamy w systemie USOSweb, dodając załączniki dot. sprawy (jeśli są potrzebne).