urlop naukowy dr Anny Działak-Szubińskiej

W dniach 26.02-4.03 dr Anna Działak-Szubińska przebywa na urlopie naukowym.