Urlop p. Kierownik Studiów do 12.05.2023 r.

uprzejmie informujemy, że pani Kierownik Studiów, mgr Magdalena Walczuk, będzie przebywała na urlopie do 12.05.2023 r.