UROCZYSTOŚĆ NADANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO

9 lutego 2016 r. w Rektoracie UW odbyła się uroczystość nadania stopnia doktora hab. K. Kumor i E. Waluch- de la Torre oraz stopnia doktora A. Brylak, z udziałem prorektora prof. dr. hab. A. Nowaka i dziekan prof. dr hab. M. Dakowskiej oraz dyrektor Instytutu dr hab. Z. Marzec.