GRANTY I PROJEKTY

WYTYCZNE SEKCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UW

Instrukcje Sekcji Ekonomiczno-Finansowej Wydziału Neofilologii dotyczące m.in: krajowej podróży służbowej, rozliczania kosztów krajowej podróży służbowej, zagranicznej  podróży służbowej, faktur VAT i not wewnętrznych UW, konferencji itp. dostępne są na stronie Wydziału Neofilologii UW pod linkiem:

https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/sekcja-ekonomiczno-finansowa/

Przydatne informacje znajdują się także na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW pod linkiem: http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe

PODMIOTOWA DOTACJA PROJAKOŚCIOWA 

NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI PROWADZĄCYCH KIERUNEK STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W RAMACH OCENY PROGRAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, że formularze dot. dotacji dostępne są po kontakcie e-mailowym z mgr Agnieszką Wróbel: aj.wrobel@uw.edu.pl. Formularze należy wypełnić pismem komputerowym.

Formularz należy złożyć równocześnie w wersji papierowej w p. 122 lub 124 i przesłać wersję elektroniczną na adres mailowy: aj.wrobel@uw.edu.pl

***************************************************************************************************

GRANTY BADAWCZE W ISIiI UW

dr Agnieszka Brylak: grant na projekt badawczy „O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropologicznej oraz w kontekście kontaktu z kulturą hiszpańską (XVI-XVII wiek)”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA, lata realizacji: 2016-2019.

dr hab. Katarzyna Mikulska: grant na projekt badawczy „Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS, lata realizacji: 2016-2019.

dr Urszula Ługowska, grant „Tłumaczenie książki Urszuli Ługowskiej „Mario Vargas Llosa. Literatura, polityka i Nobel” Warszawa PIW 2012 na język hiszpański, jej wydanie oraz umieszczenie na platformie cyfrowej”, finansowany przez MNiSW, konkurs Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH), „Umiędzynarodowienie” 3.a, okres realizacji: 2016-2018

czytaj dalej

***************************************************************************************************

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy.

Czytaj dalej

***************************************************************************************************

PRZYDATNE INFORMACJE

Informacja o instytucjach przyznających granty.

czytaj dalej

***************************************************************************************************

 

KRAJOWE
PROGRAMY BADAWCZE

aktualna oferta dostępna na stronie Biura Obsługi Badań UW:

http://bob.uw.edu.pl/

Czytaj dalej

 
 
 

 

MIĘDZYNARODOWE  PROGRAMY BADAWCZE

aktualna oferta dostępna na stronie Biura Obsługi Badań Naukowych:

http://bob.uw.edu.pl/

Czytaj dalej

***************************************************************************************************

Pomoc w wyszukiwaniu ofert grantowych:

mgr Agnieszka Wróbel

specjalistka ds. badań naukowych

tel. (+48) 22 55 20 429
p. 124
 

Godziny pracy:

wtorek, 11:00-15:00
środa, 11:00-15:00
czwartek, 11:00-15:00
URLOP 5-30.08.2019