GRANTY I PROJEKTY

GRANTY BADAWCZE W ISIiI UW

dr Agnieszka Brylak: grant na projekt badawczy „O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropologicznej oraz w kontekście kontaktu z kulturą hiszpańską (XVI-XVII wiek)”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA, lata realizacji: 2016-2019.

dr hab. Katarzyna Mikulska: grant na projekt badawczy „Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS, lata realizacji: 2016-2019.

dr Urszula Ługowska, grant „Tłumaczenie książki Urszuli Ługowskiej „Mario Vargas Llosa. Literatura, polityka i Nobel” Warszawa PIW 2012 na język hiszpański, jej wydanie oraz umieszczenie na platformie cyfrowej”, finansowany przez MNiSW, konkurs Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH), „Umiędzynarodowienie” 3.a, okres realizacji: 2016-2018

czytaj dalej

PRZYDATNE INFORMACJE

Informacja o instytucjach przyznających granty.

czytaj dalej

KRAJOWE
PROGRAMY BADAWCZE

NCN - Maestro 9, Harmonia 9, Sonata 13, Sonata Bis 7 (15.09.2017)
NCN - Miniatura 1 (31.12.2017)
NCN - Preludium 13, Opus 13 - nabór wniosków do 16.06.2017

Czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWE  PROGRAMY BADAWCZE

Czytaj dalej

Pomoc w wyszkiwaniu ofert grantowych:

mgr Agnieszka Wróbel

Koordynatorka ds. grantów i obsługi badań naukowych

tel. (+48) 22 55 20 683
 
p. 122
 
Godziny pracy w lipcu i sierpniu:
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 10:00 -15:00
czwartek: 10:00 - 15:00
 
Godziny pracy w ciągu roku akademickiego:
wtorek 10:00-18:00
środa 9:00-15:00
czwartek 9:00-15:00