REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/22

Szanowni Państwo,

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

informujemy, że 2. tura rejestracji na przedmioty semestru zimowego 2021/2022 rozpoczyna się 26.09, godz. 9:00 i kończy 5.10, godz. 23:59.

Przed rejestracją bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z ewentualnymi zmianami, które zostały wprowadzone w planie zajęć.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Rektora UW zajęcia dydaktyczne w roku 2021/2022 prowadzone są w trybie stacjonarnym.  W takim trybie zaplanowane również zostały zajęcia prowadzone w ISIiI.

Lista zajęć prowadzonych w trybie zdalnym zostanie ogłoszona przez poszczególne wydziały UW w dniu 30.09. Jedyne planowane przez naszą jednostkę zajęcia zdalne to na ten moment zajęcia prowadzone przez prof. Pablo Baisotti oraz prof. Barbarę Hlibowicką-Węglarz.

Może się zdarzyć, że w sylabusach przedmiotów oferowanych przez ISIiI nie zostały skorygowane informacje odnośnie trybu prowadzenia zajęć. Prosimy nie kierować się tymi informacjami przy układaniu planu. Błędy staramy się na bieżąco eliminować.

Zostały utrzymane ograniczenia jeśli chodzi o ilość zajęć do wyboru, na które można się jednocześnie zarejestrować (4 zajęcia dla 1 st. i 8 dla 2 st.)

Ewentualne prośby o dopisanie ponad limit będą rozpatrywane przez Kierownika Studiów wyłącznie po zakończeniu rejestracji. Proszę nie zgłaszać próśb o dopisanie przed 5.10, nie będą one rozpatrywane. Bardzo prosimy o wybieranie grup z dostępnymi miejscami.

Osoby realizujące moduł nauczycielski, prosimy o upewnienie się, czy zarejestrowały się na wszystkie wymagane programem zajęcia modułu, w tym zajęcia na które obowiązuje rejestracja żetonowa (żetony przyznaje sekretariat ds. studenckich) oraz zajęcia oferowane przez inne jednostki UW.  

W załączeniu znajdą Państwo instrukcję rejestracji na zajęcia w systemie USOS.

Documents: