TALLERES „EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN EL S. XXI”

JORNADA DE TALLERES ONLINE

EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN EL S. XXI

UNIVERSIDAD DE VARSOVIA

29 DE OCTUBRE DE 2020

talleres congreso plakat.png

La Sección de Lingüística y Didáctica de las Lenguas Ibéricas del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia tiene el placer de invitarles a participar en la Jornada de Talleres prácticos El español como lengua extranjera en el s. XXI, que tendrá lugar el 29 de octubre de 2020 por la tarde. La Jornada se celebrará en la modalidad online.

                              cartel programa taller.png

Los talleres están dirigidos a profesores de español como lengua extranjera o como segunda lengua, con el objetivo de contribuir a su formación continua. La Jornada forma parte del Congreso Internacional “La enseñanza del español como Lengua Extranjera en el s. XXI”, que se celebrará en la Universidad de Varsovia los días 28 y 29 de octubre de 2020, también en la modalidad online por razones de riesgo epidemiológico. Los talleres serán impartidos por especialistas en la enseñanza del español como lengua extranjera. En la próxima Circular se dará información más detallada y se enviará el programa del congreso.

La cuota de inscripción para los asistentes será de 100 PLN. A cada participante se le emitirá el certificado correspondiente.

__________________

¿Quieren asistir a un interesante taller?

¡Les invitamos a unirse!

__________________

Los profesores interesados en acudir a la Jornada deberán enviar un correo electrónico hasta el 15 de septiembre de 2020 (inclusive) a la dirección:

talleres-didacticaELE@uw.edu.pl

 

WARSZTATY ON-LINE:

JĘZYK HISZPAŃSKI JAKO JĘZYK OBCY W XXI WIEKU

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

29 PAŹDZIERNIKA 2020

Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach praktycznych Język Hiszpański jako Język Obcy w XXI wieku, które odbędą się on-line 29 października 2020 r. w godzinach popołudniowych.

Warsztaty są skierowane do nauczycieli języka hiszpańskiego jako języka obcego lub jako drugiego języka, a ich celem jest doskonalenie zawodowe. Warsztaty stanowią część Międzynarodowego Kongresu Nauczania Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego w XXI wieku, który będzie się odbywał na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 28 i 29 października 2020 r. również w formule on-line z racji zagrożenia epidemiologicznego. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów w zakresie nauczania języka hiszpańskiego jako obcego. W następnym Cyrkularzu przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz program kongresu.

Opłata dla uczestników warsztatów wynosi 100 PLN. Każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

__________________

Chcesz wziąć udział w ciekawym warsztacie?

Zapraszamy do udziału!

__________________

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach do 15 września 2020 r. włącznie na adres mailowy:

talleres-didacticaELE@uw.edu.pl