Koordynator ds. Praktyk

Internship Coordination

dr Carmen Azúar Bonastre

carmen-blauth@tlen.pl

INTERNSHIP MEETINGS IN SEPTEMBER 2017 : Wednesday, 11-13h, 220 or 221.

FROM OCTOBER 2017, INTERNSHIP MEETINGS: Thursday, 16.45-18.45, 220.

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE

PRAKTYKI ERASMUS

PRAKTYKI ZAWODOWE

ZDJĘCIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH logo Erasmus+ ZDJĘCIE BIUROWE