Praktyki dydaktyczne

ZDJĘCIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Koordynator praktyk dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020:

mgr Elżbieta Ratajczak-Matusiak (e.ratajczak@uw.edu.pl)

Dyżur: środa 15:00-16:00

 

INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA

 1. Praktyki mogą być realizowane w szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w prywatnych szkołach językowych. Przynajmniej 1/3 praktyk musi być zrealizowana w szkołach publicznych.
   
 2. Przed rozpoczęciem praktyk, student zgłasza się na dyżur (w I semestrze 2016/2017 w środy 9-11 godz., s. 220.) do Koordynatora ds. Praktyk, celem uzyskania zgody na realizację praktyk w ustalonej szkole i po Skierowanie (dla I roku, dla II roku) na praktyki.
 3. Zaliczenia praktyk modułu  dydaktycznego:

  na I roku: Student musi zrealizować 30 godzin praktyk o charakterze pedagogiczno-obserwacyjnym w II semestrze.
  W celu rozliczenia praktyk student musi wypełnić Dziennik Praktyk oraz przygotować Raport z praktyk o charakterze pedagogiczno-obserwacyjnym na podstawie Ankiety. Ponadto musi uzyskać podpisane przez opiekuna szkolnego Zaświadczenie ze szkoły, w której odbył praktyki.

  na II roku: Student musi zrealizować praktyki z zakresu przygotowania dydaktycznego po 60 godzin w I i II semestrze. Musi poprowadzić (samodzielnie) z tych 120 godzin rocznych przynajmniej 1/3 godzin lekcyjnych, tj. 40 godz. Reszta to godziny obserwacyjne (80 godzin).
  W celu rozliczenia praktyk student musi wypełnić Dziennik Praktyk oraz Sprawozdanie z odbytej studenckiej praktyki dydaktycznej. Ponadto musi uzyskać podpisane przez opiekuna szkolnego Zaświadczenie ze szkoły, w której odbył praktyki.