Praktyki zawodowe

 1. ZDJĘCIE BIUROWEStudenci studiów licencjackich mogą odbywać praktyki zawodowe. Praktyki można odbyć w okresie wakacji.
 2. Przed podjęciem praktyki student:
  • rejestruje się u Koordynatora ds. Praktyk na dyżurze; dzięki rejestracji, student otrzyma własny numer ewidencyjny, który należy wpisać na obu egzemplarzach Porozumienia (zał. 1);
  • zgłasza się do  Koordynatora ds. Praktyk po skierowanie na  praktyki;
  • przygotowuje 3 następujące załączniki:
  • wypełnia egzemplarz Porozumienia w 2 kopiach; obie kopie muszą być podpisane zarówno przez przedstawiciela firmy / instytucji  zatrudniającej jak też przez Koordynatora ds. Praktyk w naszym Instytucie (jedna kopia przeznaczona jest dla instytucji, w której student odbywa  praktyki, zaś drugą należy przekazać Koordynatorowi ds. Praktyk).
  • wypełna Ramowy program praktyk (zakres obowiazków) - program ten może wypełnić również instytucja zatrudniająca. Zostanie on zaakceptowany, jeśli zakres obowiązków będzie związany z wykorzystaniem głównego języka studiów, tj. hiszpańskiego lub portugalskiego.
 3. Po odbyciu praktyk student składa u Koordynatora ds. Praktyk do końca wrześniowej sesji egzaminacyjnej wszystkie ww.  załączniki oraz krótki opis praktyk (4 - 5 zdań z podaniem danych kontaktowych, tj. telefonu i maila), a przede wszystkim Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w dwóch egzemplarzach.
 4. Studenci przebywający na stypendiach Erasmus mogą odbyć praktyki w trakcie wyjazdu po porozumieniu się w tej sprawie z Koordynatorem ds. Praktyk i podpisaniu stosownych dokumentów.