mgr Michał Belina

mgr    Michał Belina    e-mail: belina.mich@gmail.com

ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO - BRAZYLIJSKIEJ

Pełnione funkcje: doktorant
 
Specjalizacja naukowa: językoznawca (hispanista/portugalista/italianista)

Przebieg kariery naukowej:
Absolwent Iberystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2014 roku obronił pierwszą w Polsce pracę magisterską poświęconą językowi mirandyjskiemu, pt. „Języki mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego: język mirandyjski”. Ukończył również Italianistykę w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, broniąc w 2015 roku pracę licencjacką zatytułowaną: „Wpływ języków hiszpańskiego i katalońskiego na południowe odmiany języka włoskiego”.
W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską poświęconą analizie fonetycznych praw głosowych języka mirandyjskiego w ujęciu diachronicznym pisze pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz.
Od 2015 roku wykładowca w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych.
Obecnie pracuje nad wydaniem pierwszego na świecie podręcznika do nauki języka i kultury mirandyjskiej.

Zainteresowania i projekty badawcze:
•    Język mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego (język mirandyjski)
•    Historia języków romańskich
•    Językoznawstwo komparatywne
•    Językoznawstwo diachroniczne
•    Fonetyka i Fonologia

Wybrane publikacje:
•    “Lengua mirandesa: su historia y sistema fonético”, in: Studia Iberystyczne, 14, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.
•    „Język mirandyjski na tle innych języków Półwyspu Iberyjskiego”, in: Język w Poznaniu, 5, Poznań 2016.
•    “Sobre a essência e a origem do idioma mirandês”, in: Água Vai - Revista Portugusa de Cultura, 5, Lublin 2014.

 

Image: