PROCEDURA OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

 

akty prawne - ikonaZALICZANIE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO
(pdf)

OBRONA PRACY LICENCJACKIEJ LUB MAGISTERSKIEJ

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu ustalenia terminu obrony pracy licencjackiej i magisterskiej należy złożyć w Sekretariacie co najmniej dwa tygodnie przed przewidywanym terminem obrony następujące dokumenty:

 • Karta obiegowa - w pierwszej kolejności studenci zobowiązani są do rozliczenia się z bibliotekami wydziałowymi a następnie z biblioteką główną UW, która na końcu likwiduje konta w systemie.
 • Cztery egzemplarze pracy drukowane dwustronnie dla obrony pracy magisterskiej. / Trzy egzemplarze pracy drukowane dwustronnie dla obrony pracy licencjackiej
  Na początku pracy musi się znaleźć:
  • strona tytułowa po polsku z tytułem pracy w języku kierunkowym
  • oświadczenie kierującego i autora pracy (z oryginalnymi podpisami) wg. wzoru w języku polskim
  • streszczenie pracy wraz z tytułem (do 800 znaków), słowa kluczowe w mianowniku liczby pojedynczej (do 10 słów), dziedzina pracy (kod), klasyfikacja tematyczna: wszystko w języku polskim.
  Normy redakcyjne prac: 
 • Poświadczenie wpłaty 60 zł za dyplom w wersji polskiej lub 100 zł za dyplom w wersji polskiej i odpis w języku angielskim na indywidualne konto.
 • Legitymacja studencka

ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł w języku angielskim oraz praca w wersji elektronicznej w formacie PDF, w jednym pliku o nazwie 3305-LIC-IB-H-PESEL (licencjat na kierunku Iberystyka, specjalność hiszpańska), 3305-LIC-IB-P-PESEL (licencjat na kierunku Iberystyka, specjalność portugalska) lub 3305-MGR-FLIB-H-PESEL (magister na kierunku Filologia Iberyjska, specjalność hiszpańska), 3305-MGR-FLIB-P-PESEL (magister na kierunku filologia iberyjska, specjalność portugalska) jest archiwizowana przez studenta na stronie Archiwum Prac Dyplomowych.
Archiwizacja elektroniczna jest możliwa dopiero po złożeniu prac magisterskich i licencjackich w Sekretariacie Instytutu.

SKŁADANIE I OBRONA PRACY PO TERMINIE

Informacji w tym zakresie udziela Sekretariat.