REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOST

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym uniwersytetem. System wzorowany jest na programie Erasmus.

Umożliwia studiowanie przez semestr lub rok akademicki, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na jednym z 20 polskich uniwersytetów. Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy oraz cały rok akademicki),
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej programu aktywny jest link na stronie www.most.amu.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego można się zarejestrować.

Koordynator Programu MOST na UW

Biuro Spraw Studenckich UW

Koordynator programu MOST w ISIiI UW

Anna Wieczorek (Sekretariat, pokój 124)

plakat-most.jpg