Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5.06.2017

Ostatni dzień rejestracji w IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

7.07.2017

Egzamin dla kandydatów z maturą zagraniczną, przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy:
   Egz. ustny (w jęz. polskim) z wiedzy o kulturze polskiej
   oraz krajów hiszpańskiego lub portugalskiego obszaru językowego 
10,11.07.2017
10:00-12:00
sala 220, ul. Oboźna 8

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

 

19.07.2017, godz. 14:00

 

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia

I

20-21, 24. 07. 2017

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

II 25-26.07
III 27-28.07 

UWAGA: ROZMOWA SPRAWDZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO DLA KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ODBYCIU ROCZNEGO KURSU J. POLSKIEGO ANI INNEGO WAŻNEGO CERTYFIKATU, ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 10-11 LIPCA W GODZINACH 10:00-11:00 W SALI 220 UL. OBOŹNA 8. W razie niemożności przybycia, prosimy o kontakt z Komisją.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI. TEST ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 WRZEŚNIA 2017.

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na studia I stopnia będzie otwarta w razie nie wypełnienia limitu miejsc w rekrutacji lipcowej. Prosimy śledzić informacje ukazujące się na stronie internetowej Instytutu. Pierwszy możliwy termin ogłoszenia początku rekrutacji uzupełniającej przewidujemy na zakończenie I tury przyjmowania dokumentów dla Kandydatów zarejestrowanych w turze lipcowej, po 24 lipca 2017. Kolejne tury będą otwierane również w wypadku wycofywania dokumentów przez Kandydatów przyjętych na studia. W takim wypadku należy spodziewać się otwarcia tury uzupełniającej w początkach września.

Rekrutacja na studia równoległe

Termin

Rejestracja w IRK

5.06.2017-1.09.2017

Egzamin pisemny i ustny z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 4.09.2017

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

6.09.2017, 14:00

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia

7-8.09.2017