Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (z wyjątkiem studiów w trybie przeniesienia)

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK:

6.06.2023

Ostatni dzień rejestracji w IRK:

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów:

7.07.2023

8.07.2023

12.07.2023

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

20.07.2023

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia

21, 24-25.07.2023

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

(II) 26-27.07.2023
(III) 28-31.07.2023

 

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 14 LIPCA 2023. W RAZIE NIEMOŻNOŚCI STAWIENIA SIĘ NA EGZAMINIE, PROSIMY O KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ.

Osoby, które w ramach postępowania rekrutacyjnego będą przystępować do egzaminów ustnych w formie zdalnej, proszone są o wygenerowanie w systemie IRK, podpisanie i załączenie do osobistego konta IRK  oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI. Test zostanie przeprowadzony we wrześniu. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej Instytutu.

II tura rekrutacji (w wypadku nie wypełnienia limitu miejsc w rekrutacji lipcowej):

 

Termin
Rejestracja w systemie IRK:
17.08-11.09.2023
Egzamin zdalny z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną nie posiadajacych certyfikatu znajomości tego języka:
19.09.2023
godz. 13:00
 
Ogłoszenie wyników:
22.09.2023
Przyjmowanie dokumentów
25-26.09.2023
27-28.09.2023
STUDIA NIESTACJONARNE W TRYBIE PRZENIESIENIA:
  Termin
Rejestracja w systemie IRK:
6.06-11.09.2023
Egzamin zdalny z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną nie posiadajacych certyfikatu znajomości tego języka:
19.09.2023
godz. 13:00
Ogłoszenie wyników:
22.09.2023
Przyjmowanie dokumentów
25-26.09. 2023 27-28.09.2023