Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK:

3.06.2020

Ostatni dzień rejestracji w IRK:

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów:

3.07.2020

4.07.2020

8.07.2020

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

17.07.2020

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia

20-22.07.2020  

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

23-24.07.2020  27-28.07.2020 29-30.07.2020

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JEZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĘPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 10 LIPCA O GODZ. 15:00 W SALI 220. W RAZIE NIEMOŻNOŚCI STAWIENIA SIE NA EZGAMINIE, PROSIMY O KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ LUB PEŁNOMOCNIKIEM DO SPRAW REKRUTACJI. 

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI. Test zostanie przeprowadzony we wrześniu. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej Instytutu.

 

Rekrutacja uzupełniająca NA STUDIA STACJONARNE (w wypadku nie wypełnienia limitu miejsc w rekrutacji lipcowej):

rejestracja w systemie irk: 10.08-10.09.2020

rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy Kandydatów z maturą zagraniczną): 16.09.2020, godz. 15:00, ul. Oboźna 8, sala 220.

ogłoszenie wyników: 23.09.2020

przyjmowanie dokumentów: 24-25.09.2020, 28-29.09.2020

 

Rekrutacja uzupełniająca NA STUDIA NIESTACJONARNE:

rejestracja w systemie irk: 10.08-10.09.2020

rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy Kandydatów z maturą zagraniczną): 16.09.2020, godz. 15:00, ul. Oboźna 8, sala 220.

ogłoszenie wyników: 23.09.2020

przyjmowanie dokumentów: 24-25.09.2020, 28-29.09.2020

 

Rekrutacja NA STUDIA NIESTACJONARNE w trybie przeniesienia:

rejestracja w systemie irk: 3.06.2020 - 10.09.2020

ogłoszenie wyników: 23.09.2020

przyjmowanie dokumentów: 24-25.09.2020