Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23

Poniższy harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (z wyjątkiem studiów w trybie przeniesienia)

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK:

6.06.2022

Ostatni dzień rejestracji w IRK:

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów:

5.07.2022

6.07.2022

11.07.2022

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

19.07.2022

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia

20-22.07.2022

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

(II) 25-26.07.2022
(III) 27-28.07.2022

 

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 13 LIPCA 2022. W RAZIE NIEMOŻNOŚCI STAWIENIA SIĘ NA EGZAMINIE, PROSIMY O KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ.

Osoby, które w ramach postępowania rekrutacyjnego będą przystępować do egzaminów ustnych w formie zdalnej, proszone są o wygenerowanie w systemie IRK, podpisanie i załączenie do osobistego konta IRK  oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI. Test zostanie przeprowadzony we wrześniu. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej Instytutu.

II tura rekrutacji (w wypadku nie wypełnienia limitu miejsc w rekrutacji lipcowej):

 

Termin
Rejestracja w systemie IRK:
17.08-12.09.2022
Egzamin zdalny z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną nie posiadajacych certyfikatu znajomości tego języka:
20.09.2022
12:00
Ogłoszenie wyników:
26.09.2022
Przyjmowanie dokumentów
27-28.09.2022
29-30.09.2022
STUDIA NIESTACJONARNE W TRYBIE PRZENIESIENIA:
  Termin
Rejestracja w systemie IRK:
6.06-12.09.2022
Egzamin z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną nie posiadajacych certyfikatu znajomości tego języka:
20.09.2022
Ogłoszenie wyników:
26.09.2022
Przyjmowanie dokumentów
27-28.09.2022