Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK:

5.06.2019

Ostatni dzień rejestracji w IRK:

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów:

5.07.2019

6.07.2019

10.07.2019

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

19.07.2019

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia

22-24.07. 2019, 10:00-14:00  

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

II tura 25-26.07.2019, 10:00-13:00

III tura 29-30.07.2019, 10:00-13:00

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JEZYKA POLSKIEGO PROSIMY O KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ LUB PEŁNOMOCNIKIEM DO SPRAW REKRUTACJI. 

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI. Test zostanie przeprowadzony we wrześniu. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej Instytutu.

 

Rekrutacja uzupełniająca NA STUDIA STACJONARNE:

rejestracja w systemie irk: 12.08 - 11.09. 2019

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 12.09.2019

ogłoszenie wyników: 20.09.2019

przyjmowanie dokumentów: 23-24.09.2019 10:00-14:00; 25-26.09.2019 10:00-12:00

 

Rekrutacja uzupełniająca NA STUDIA NIESTACJONARNE:

rejestracja w systemie irk: 1.09.2019 – 18.09.2019

ogłoszenie wyników: 26.09.2019 9:00

przyjmowanie dokumentów: 26-27.09. 2019 10:00-14:00; 30.09.2019 10:00-13:00

 

Rekrutacja NA STUDIA NIESTACJONARNE w trybie przeniesienia:

rejestracja w systemie irk: 5.06.2019 – 11.09.2019

ogłoszenie wyników: 20.09.2019

przyjmowanie dokumentów: 23-24.09. 2019; 25-26.09.2019