Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5.06.2018

Ostatni dzień rejestracji w IRK i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

4.07.2018

Egzamin dla kandydatów z maturą zagraniczną, przyjmowanych na zasadach innych niż obywatele polscy:
Egz. ustny (w jęz. polskim) z wiedzy o kulturze polskiej
oraz krajów hiszpańskiego lub portugalskiego obszaru językowego 
5,6.07.2018
10:00-11:00
sala 220, ul. Oboźna 8

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

 

13.07.2018

 

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia
16-18.07.2018

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

Druga tura 19-20.07.2018
Trzecia tura 23-24.07.2018

UWAGA: ROZMOWA SPRAWDZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO DLA KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ODBYCIU ROCZNEGO KURSU J. POLSKIEGO ANI INNEGO WAŻNEGO CERTYFIKATU, ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 5-6 LIPCA 2018 W GODZINACH 10:00-11:00 W SALI 220 UL. OBOŹNA 8. W razie niemożności przybycia, prosimy o kontakt z Komisją.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI.

Test zostanie przeprowadzony we wrześniu. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej Instytutu.

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na studia niestacjonarne I stopnia:

rejestracja w systemie irk: 1.08 - 9.09. 2018

rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego dla Kandydatów ze świadectwem zagranicznym: 10.09.2018, 12:00, sala 102, ul. Oboźna 8

ogłoszenie wyników: 14.09.2018

przyjmowanie dokumentów: 17-18.09

Rekrutacja na studia równoległe

Termin

Rejestracja w IRK

5.06.2018-3.09.2018

Egzamin pisemny i ustny z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 5.09.2018, godz. 11:00, s. 126.

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

6.09.2018 10:00

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia

6-7.09.2018