Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2021/22

Poniższy harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

STUDIA STACJONARNE

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK:

7.06.2021

Ostatni dzień rejestracji w IRK:

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów:

5.107.2021

6.07.2021

9.07.2021

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

19.07.2021

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia

20-22.07.2021
 

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

23.07 i 26.07.2021

27-28.07.2021 29-30.07.2021

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 13 LIPCA 2021.

W RAZIE NIEMOŻNOŚCI STAWIENIA SIĘ NA EGZAMINIE, PROSIMY O KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI. Test zostanie przeprowadzony we wrześniu. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej Instytutu.

STUDIA NIESTACJONARNE:

Obowiązują te same terminy, co w wypadku studiów stacjonarnych.

II tura rekrutacji (w wypadku nie wypełnienia limitu miejsc w rekrutacji lipcowej):

rejestracja w systemie irk: 10.08-13.09.2021

egzamin z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną nie posiadajacych certyfikatu znajomości tego języka: 21.09.2021

ogłoszenie wyników: 24.09.2021

przyjmowanie dokumentów: 27-28.09.2021, 29-30.09.2021

STUDIA NIESTACJONARNE W TRYBIE PRZENIESIENIA:

rejestracja w systemie irk: 7.06.2021 - 17.09.2021

egzamin z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną nie posiadajacych certyfikatu znajomości tego języka: 21.09.2021

ogłoszenie wyników: 24.09.2021

przyjmowanie dokumentów: 28-29.09.2021