Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

 

STUDIA STACJONARNE

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK:

13.07.2020

Ostatni dzień rejestracji w IRK:

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów:

12.08.2020

13.08.2020

17.08.2020

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

24.08.2020

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia

25-27.08.2020  

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

28-31.08.2020  1-2.09.2020 3-4.09.2020

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JEZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĘPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 19 SIERPNIA O GODZ. 10:00. EGZAMIN PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W FORMIE ZDALNEJ. LINK DO SPOTKANIA PODANY ZOSTANIE Z 2-TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM. W RAZIE NIEMOŻNOŚCI STAWIENIA SIE NA EZGAMINIE, PROSIMY O KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ LUB PEŁNOMOCNIKIEM DO SPRAW REKRUTACJI

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI. Test zostanie przeprowadzony we wrześniu. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej Instytutu.

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

rejestracja w systemie irk: 10.08-10.09.2020

rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy Kandydatów z maturą zagraniczną): 16.09.2020, godz. 15:00. Egzamin zdalny (link do spotkania podany zostanie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem).

ogłoszenie wyników: 23.09.2020

przyjmowanie dokumentów: 24-25.09.2020, 28-29.09.2020

 

STUDIA NIESTACJONARNE W TRYBIE PRZENIESIENIA:

rejestracja w systemie irk: 3.06.2020 - 10.09.2020

ogłoszenie wyników: 23.09.2020

przyjmowanie dokumentów: 24-25.09.2020