Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (z wyjątkiem studiów w trybie przeniesienia)

Pierwszy nabór na studia I stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK:

6.06.2024

Ostatni dzień rejestracji w IRK:

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych:

Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów:

10.07.2024

11.07.2024

12.07.2024

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

22.07.2024

Pierwsza tura przyjmowania dokumentów od kandydatów
zakwalifikowanych na studia

23-25.07.2024

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów
z list rezerwowych uruchamiane w przypadku
niewypełnienia limitu miejsc

(II) 26, 29.07.2024
(III) 30-31.07.2024

 

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 16 LIPCA 2024 O GODZINIE 13:00. W RAZIE NIEMOŻNOŚCI STAWIENIA SIĘ NA EGZAMINIE, PROSIMY O KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ. EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ.

Osoby, które w ramach postępowania rekrutacyjnego będą przystępować do egzaminów ustnych w formie zdalnej, proszone są o wygenerowanie w systemie IRK, podpisanie i załączenie do osobistego konta IRK  oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYJETYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH ZNAJĄCYCH JĘZYK HISZPAŃSKI, OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO TESTU SRAWDZAJĄCEGO STOPIEŃ JEGO ZNAJOMOŚCI. Test zostanie przeprowadzony we wrześniu. Dokładny termin podany zostanie na stronie internetowej Instytutu.

II tura rekrutacji (w wypadku nie wypełnienia limitu miejsc w rekrutacji lipcowej):

 

Termin
Rejestracja w systemie IRK:
19.08-12.09.2024
Egzamin zdalny z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną nie posiadajacych certyfikatu znajomości tego języka:
19.09.2024
godz. 13:00
 
Ogłoszenie wyników:
24.09.2024
Przyjmowanie dokumentów
25-26.09.2024
27, 30.09.2024
STUDIA NIESTACJONARNE W TRYBIE PRZENIESIENIA:
  Termin
Rejestracja w systemie IRK:
6.06-12.09.2024
Egzamin zdalny z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną nie posiadajacych certyfikatu znajomości tego języka:
19.09.2024
godz. 13:00
Ogłoszenie wyników:
24.09.2024
Przyjmowanie dokumentów
25-26.09. 2024
27, 30.09.2024