WYDARZENIA NAUKOWE

 

Spotkania zorganizowane w ostatnich latach przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

 

zdjęcie uczestników

 

 
Kongresy, sympozja i seminaria

 

zdjęcie z obrad

 


Wykłady, prezentacje publikacji, spotkania i wydarzenia artystyczne