Studia II stopnia

Studia trwają 2 lata. Rozliczenie punktów ECTS i przedmiotów odbywa się w skali roku (nie po każdym semestrze).

Wybór języka egzaminów wstępnych (j.hiszpański lub j.portugalski) jest jednoznaczny z wyborem języka kierunkowego studiów na kierunku Filologia Iberyjska. Wybór specjalizacji (hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej lub brazylijskiej) odbywa się poprzez rejestrację na odpowiednie zajęcia (rejestracja w systemie USOS).

Szczegóły dotyczące programu studiów z podziałem na lata i semestry znajdują się tutaj: 

PROGRAM STUDIÓW OD NABORU 2022/2023

PROGRAM STUDIÓW OD NABORU 2019/2020

Szczególne modalności zajęć na studiach II stopnia:
 
SEMINARIUM MAGISTERSKIE:
Po przyjęciu na studia student powinien najpierw wybrać seminarium magisterskie, po wcześniejszym otrzymaniu zgody od prowadzącego.
 
ZAJĘCIA DO WYBORU:
Oferta zajęć do wyboru wraz z ich opisami znajduje się w USOSwebie i stanowi ofertę przedmiotów oferowanych JEDYNIE przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich!
 

Studenci rozliczani są ze zrealizowanych przedmiotów w skali rocznej. Istnieje zatem możliwość "niesymetrycznego" zrealizowania przedmiotów do wyboru, ale zasada ta dotyczy jedynie danego cyklu (roku) dydaktycznego.  

Zajęcia do wyboru nie muszą być skorelowane z seminarium magisterskim. Nie muszą też być związane z wybraną specjalizacją, choć muszą być realizowane w ramach danego języka kierunkowego. Np. studenci specjalizacji latynoamerykańskiej i hiszpańskiej mogą realizować zajęcia do wyboru dotyczące zarówno Hiszpanii jak i hiszpańskojęzycznej Ameryki Łacińskiej (lecz nie krajów portugalskojęzycznych). Analogicznie, studenci specjalizacji portugalskiej i brazylijskiej mogą wybrać zajęcia do wyboru dotyczące zarówno Portugalii jak i Brazylii (lecz nie Hiszpanii lub hiszpańskojęzycznej Ameryki Łacińskiej). 

ZAJĘCIA DEDYKOWANE B2+: są to zajęcia w języku niekierunkowym z oferty Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, innych  jednostek Wydziału lub innych jednostek UW realizowane na II roku studiów,
 
PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE (OGUNy):
są obowiązkowe, ale istnieje możliwość wyboru tych zajęć z oferty ogólnouniwersyteckiej. 
 
Niezależnie od zajęć obowiązkowych każdy student studiów II stopnia może wybrać dodatkowo i nieodpłatnie jeden lub oba warianty dodatkowych programów kształcenia:

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAWODU NAUCZYCIELA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO OD NABORU 2022/2023:

(Moduł nauczycielski, tryb przyspieszony od naboru  2022/2023)

 

I rok studiów II stopnia - sem. zimowy:

Pedagogika dla nauczycieli - wykład

Psychologia dla nauczycieli - wykład

Emisja głosu

I rok studiów II stopnia - sem. letni:

Pedagogika ćwiczenia

Psychologia ćwiczenia

Podstawy dydaktyki

Dydaktyka j. hiszp./port. 1

II rok studiów II stopnia - sem. zimowy:

Warsztaty zintegrowane pedagogika

Warsztaty zintegrowane psychologia

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne 30h

Dydaktyka j. hiszp./port. 2

Dydaktyka j. hiszp./port. 3

Praktyki dydaktyczne 60h

II rok studiów II stopnia - sem. letni:

Dydaktyka j. hiszp./port. 4

Dydaktyka j. hiszp./port. 5

Praktyki dydaktyczne 60h

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAWODU NAUCZYCIELA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO I PORTUGALSKIEGO (starsze programy), który będzie realizowany niezależnie od programu podstawowego. Kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela na kierunku filologia iberyjska jest kontynuacją kształcenia rozpoczętego na drugim bądź trzecim roku studiów pierwszego stopnia na kierunku: iberystyka: hispanistyka oraz na trzecim roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: iberystyka: portugalistyka, hispanistyka stosowana.  Koordynatorem modułu jest dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz (m.pilat-zuzankiewicz@uw.edu.pl). Informacje na temat uprawnień zawodu nauczyciela oraz kształcenia nauczycieli na UW znajdą Państwo pod poniższym adresem: http://www.kn.uw.edu.pl/.

  • dla studentów kontynuujących realizację programu modułu nauczycielskiego: 
    Osoby, które zrealizowały część programu modułu nauczycielskiego na studiach I stopnia, kontynuują naukę zgodnie z programem modułu dla studiów II stopnia. Ewentualne różnice programowe mogą zaliczyć za zgodą Kierownika studiów.
  • dla studentów rozpoczynających  realizację programu modułu nauczycielskiego:
    Osoby, które nie zaliczyły na studiach I stopnia części zajęć z programu modułu nauczycielskiego, mogą zrealizować cały program modułu w przyspieszonym trybie w ciągu 4 semestrów. W tym celu powinny złożyć podanie do Kierownika studiów o przyznanie indywidualnego toku studiów.
2. ZAJĘCIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO/ PORTUGALSKIEGO NIEKIERUNKOWEGO DO CELÓW FILOLOGICZNYCH (nauka od podstaw drugiego języka iberyjskiego)
 
 
PROGRAMY STUDIÓW DLA WCZEŚNIEJSZYCH NABORÓW: