REGULACJE KRAJOWE

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, tekst ujednolicony, listopad 2014)

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (pdf, tekst ujednolicony, wrzesień 2014) akty prawne - ikona

Ustawa o zasadach finansowania nauki (pdf, tekst ujednolicony, marzec 2014)