Czasopismo ¿?

Czasopismo ¿?

Czasopismo ¿? zostało założone w styczniu 2003 przez lektora języka portugalskiego Instytutu Camões, José Carlos Diasa wspólnie z lektorką języka galicyjskiego, Lucíą Rodriguez Caeiro oraz lektorką języka hiszpańskiego, Juaną Martínez Najar.
¿? to pismo, dotyczące aktualności ze świata kulturalnego Portugalii i Hiszpanii oraz ich związków kulturalnych z Polską. Jego nakład wynosi 200 egzemplarzy, ukazuje się trzy razy w roku i można je nabyć za symboliczną cenę 2 złotych (około € 0,46). Na jego łamach studenci, posługujący się językami iberyjskimi, mogą mówić i myśleć o swoim świecie, niezależnie od związków między nim a kulturami iberyjskimi i iberoamerykańskimi. W ten sposób dąży się do zapewnienia doświadczeń, dzięki którym nauka języków iberyjskich staje się w większym stopniu nauką drugiego języka, a nie nauką języka obcego.

Przez 5 lat wydawania gazety, utrzymuje ona swój dydaktyczny charakter, a jej czytelnikami pozostają członkowie iberyjskiej społeczności akademickiej w Polsce, jednakże w ostatnim roku rozwinęła się tak, aby osiągnąć nowy cel, a mianowicie zbudowanie pomostów między kulturą polską i kulturami języków iberyjskich... pomostów, które zbliżają nas do siebie i które nas wzbogacają.

 
 
Niezdefiniowany