Międzykulturowe Studia Filologiczne

MSF_0.png

Studiowanie hispanistyki i portugalistyki jest również możliwe w ramach

Międzykulturowych Studiów Filologicznych.

Warunkiem jest posiadanie dwóch egzaminów maturalnych z języka obcego, w tym jednego na poziomie rozszerzonym.

Czym są Międzykulturowe Studia Filologiczne?

To wyjątkowy kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie dwóch wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW z dużym naciskiem na przedmioty komparatystyczne oraz z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka dwóch wybranych obszarów językowych. Dzięki przedmiotom literaturoznawczym oraz kulturoznawczym zyskuje się narzędzia do analizy porównawczej między kulturami i literaturami różnych krajów zachodniego kręgu kulturowego.

Studia kładą też nacisk na umiejętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, uwrażliwiają na różnice kulturowe i dzięki praktycznym przedmiotom z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, dają także umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy.

Jakie języki są możliwe do wyboru?

Na kierunku międzykulturowe studa filologiczne realizuje się dwie spośród sześciu dostępnych ścieżek filologicznych:

  • filologia angielska
  • filologia romańska
  • germanistyka
  • italianistyka
  • hispanistyka
  • portugalistyka

W ramach powyższych ścieżek trzy z nich: hispanistyka, portugalistyka i italianistyka nie wymagają wstępnej znajomości języków wykładowych, gdyż nauka języka zaczyna się od podstaw. W przypadku pozostałych niezbędna jest znajomość języka na poziomie matury rozszerzonej. Docelowo każda ścieżka prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym (C1).

Dodatkowo studia oferują trzeci język obcy w ramach zajęć lektoratowych Wydziału Neofilologii, dzięki którym można osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1). Reasumując, dzięki studiom na kierunku MSF można poznać dwa języki na poziomie C1 oraz jeden na poziomie co najmniej B1, ale przy umiejętnym doborze zajęć lektoratowych istnieje możliwość osiągnięcia poziomu C1 w zakresie nawet trzech języków.

Dowolność łączenia języków

Dużym atutem kierunku jest możliwość łączenia dowolnych ścieżek filologicznych, z zastrzeżeniem aby co najmniej jedna była na poziomie rozszerzonym od początku studiów. O wyborze tej ścieżki decyduje jeden z egzaminów maturalnych z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym umożliwia wybór ścieżki z tego języka bądź jednej z 3 ścieżek od poziomu początkującego: hispanistyka, portugalistyka lub italianistyka.

Zatem na poziomie filologicznym można poznać język hiszpański w kombinacji z językiem:
portugalskim, włoskim, francuskim, niemieckim lub angielskim,

a język portugalski można poznać w kombinacji z językiem:
hiszpańskim, francuskim, niemieckim lub angielskim.

Innymi słowy można wybrać różne kombinacje filologiczne, ale dzięki przedmiotom kierunkowym realizowanym po polsku zapewniona jest tożsamość kierunku.

 Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia są realizowane w nowym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55, a zajęcia ogólno-uniwersyteckie i WF realizowane są w najbliższym sąsiedztwie.

Co więcej?

Cechą wszystkich ścieżek filologicznych jest oferowanie specjalistycznych zajęć autorskich do wyboru, prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie aktualnych badań naukowych.

Studia oferują możliwość udziału w szeregu praktyk zawodowych w instytucjach/firmach bazujących na dialogu międzykulturowym, w tym w instytucjach współpracujących z placówkami dyplomatycznymi.

W ofercie MSF są też stypendia zagraniczne (ERASMUS+). Dzięki 4-letnim studiom licencjackim nie tylko jest łatwiej zaplanować taki wyjazd stypendialny, ale też jest możliwość dwóch semestralnych wyjazdów do różnych krajów.

Więcej informacji o międzykulturowych studiach filologicznych można znaleźć na stronie: msf.wn.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji i terminów rekrutacji pod adresem:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S1-PR-MSF/?from=field:P_MKSF

Kontakt: msf-rekrutacja@uw.edu.pl