SYMPOZJUM „E-SIGN AND SYMBOL IN COMPARATIVE PERSPECTIVE”

Zapraszamy na międzynarodowe sympozjum e-Sign & Symbol in Comparative Perspective, które odbędzie się 18-19 czerwca 2020 r. od godz. 14:30 w formie online. 

PROGRAM