KONKURS „PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ”

Program Przedsiębiorcza młodzież realizowany jest w ramach miejskiego Programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020".  „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.

Program adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, zarówno szkół kształcenia zawodowego (tj. zasadnicze szkoły zawodowe i technika), jak i liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych. 

Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, zarówno podczas przygotowania i realizacji własnych projektów społecznych oraz projektów innowacji technicznych. 

W ramach programu odbędą się: 
- konkurs innowacji technicznych, 
- konkurs na najlepsze projekty społeczne. 

Grupom młodzieży uczestniczącym w konkursach zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe (1 500 zł) na każdy projekt społeczny lub prototyp innowacji), a autorzy najlepszych projektów innowacji otrzymają nagrody finansowe. 

Młodzież, oprócz możliwości realizacji własnych pomysłów, będzie miała także okazję do nawiązania kontaktu i współpracy z przedstawicielami biznesu, którzy będą jurorami konkursu. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych będzie też miała okazję nawiązać współpracę ze studentami kół naukowych warszawskich uczelni. 

Aby wziąć udział w konkursie należy: 
1./ określić w którym konkursie grupa młodzieży chce wziąć udział: w konkursie na innowacje czy na projekty społeczne, 
2./ przemyśleć i doprecyzować własny projekt (stworzenie grupy projektowej, określenie celu projektu, opracowanie planu działań, kosztorysu etc.), 
3./ przesłać zgłoszenie w wersji elektronicznej zgodnie z odpowiednim formularzem znajdującym się na stronie www.pcyf.org.pl/programy/ realizowane/przedsiębiorcza młodzież 
4./ termin zgłoszeń 26 kwietnia 2017 r.