dr Marta Wójtowicz-Wcisło

Dr Marta Wójtowicz-Wcisło  e-mail: m.wojtowicz-wc@uw.edu.pl

Marta_WÓJTOWICZ.jpgDyżur: wtorek, godz. 12.00-13.00. Proszę o kontakt pod adresem mailowym w celu umówienia spotkania.

Pełnione funkcje:

 • adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich od 2019 r.
 • członkini Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii
 • redaktorka tematyczna w kwartalniku "Ameryka Łacińska"

Specjalizacja naukowa: nauki o kulturze i religii, nauki o polityce

Przebieg kariery naukowej

magister filologii, kulturoznawczyni (specjalizacja w zakresie studiów latynoamerykańskich), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

W 2010 r. w El Colegio de México zrealizowała projekt badawczy dotyczący stosunków państwo-Kościół katolicki w Meksyku, w ramach stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku. W latach 2013-2014 pracowała jako asystentka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką monografii Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo-Kościół w Meksyku (Universitas, 2016) oraz współreżyserką pełnometrażowego filmu dokumentalnego Turyści (Takfilm, 2017).

Zainteresowania badawcze:

 • religie i wierzenia w Ameryce Łacińskiej, związki między religią a polityką, sekularyzacja,religie rdzenne, neoszamanizm
 • kobiety w Ameryce Łacińskiej, prawa reprodukcyjne i seksualne
 • myśl filozoficzna i polityczna, problemy społeczno-polityczne
 • historia Ameryki Łacińskiej
 • etnografia wizualna

Stypendia i granty:

 • 2018 – 2019     stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku; trzymiesięczny pobyt badawczy w CIESAS-Sureste w San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Meksyk; projekt Derecho a la vida y derechos reproductivos en el sistema normativo de Chiapas. La secularización y modernidades múltiples.
 • 2013                 dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na produkcję filmu dokumentalnego „Turyści”.
 • 2010                 stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku; sześciomiesięczny pobyt badawczy w El Colegio de México w mieście Meksyk; projekt La Iglesia y el poder político en el México Independiente.

Publikacje:

Monografia:

• Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo-Kościół w Meksyku, TAiWPN Universitas, Seria Studia Latynoamerykańskie, Tom XV, Kraków 2016, 488 stron.

Artykuły naukowe:

Interferencias y colisiones entre la política y la religión en México, Religión y política en América Latina, Seria: Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. V, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 137-152.

El concepto de laicidad en el contexto de cambios constitucionales recientes en materia de religión y política en México, "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales", Vol. 3, Núm. 1 (2016), s. 107-125.

The Constitutional Changes in Church-State Relations in Mexico since the Middle of the 19th Century, “Ad Americam: Journal of American Studies”, nr 12 (2011), s. 149-161.

W obleganej twierdzy każde odstępstwo jest zdradą. Polityka władz kubańskich wobec środowisk twórczych i intelektualnych po 1959 roku, „Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym”, nr 2-3 (9-10) 2009-2010, s. 237-250.

The Crisis of the Union of the Throne and the Altar. The Bourbon Reforms of the Church in New Spain in the 18th century, „Politeja" nr 10/2  (2008), s. 119-148.

Przekład:

• Przekład na język polski: Juan Donoso Cortés, O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, wstęp prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017, 440 str.

• Przekład na język hiszpański: Andrzej Krzanowski, Sitios arqueológicos en la región de Alto Chicama, Perú, Corpus Antiquitatum Americanensium, Union Académique Internationale - Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Kraków 2006, 317 str.

Filmografia:

 • Turyści (dokumentacja i współreżyseria), film dokumentalny 72 min., prod. Takfilm, premiera Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Wrocław 2017.

 

Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi:

Ciesas-Sureste, Meksyk

Udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych:

recenzentka prac licencjackich