mgr Magdalena Walczuk

mgr  Magdalena Walczuk    e-mail: mwalczuk@uw.edu.pl

ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ
Pełnione funkcje: doktorantka
Specjalizacja naukowa: kulturoznawca / lektorka języka portugalskiego (wersja brazylijska)
Przebieg kariery naukowej/zawodowej/artystycznej/dyplomatycznej:
Absolwentka sekcji luzo-brazylijskiej ISIiI UW.
Doktorantka ISIiI UW w dziedzinie literatury afrobrazylijskiej (roboczy tytuł pracy: "Construção e expressão da identidade afro-brasileira em Cadernos Negros – perspectiva interdisciplinar").    
Od 2011r. prowadzi w ISIiI zajęcia praktycznej nauki języka portugalskiego w wersji brazylijskiej, zajęcia na temat kultury brazylijskiej (Kultura muzyczna Brazylii, Kino brazylijskie, Kultura afrobrazylijska) oraz współczesnych kwestii społeczno-politycznych Brazylii.  
Od 2010 r. prowadzi również kurs internetowy "Panorama kultury brazylijskiej" oferowany przez COME UW w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich.
Tłumaczka języka portugalskiego. Lektorka języka portugalskiego (wersja brazylijska) od 2007 r.
Współzałożycielka i prezes Fundacji Kultury Brazylijskiej "Terra Brasilis" od 2011 r.
Zainteresowania i projekty badawcze:
Kultura brazylijska (w szczególności muzyka i kino) , kultura i literatura afrobrazylijska, współczesne społeczeństwo brazylijskie (w szczególności kwestie rasowe/etniczne i religijność), tożsamość (afro)brazylijska
 
Wybrane publikacje:
"Podwójne życie Brazylijczyka - o paradoksach brazylijskości.", w: Petelczyc J., Cichy M. (red.), Brazylia, kraj przyszłości?, Książka i Prasa, Warszawa, 2016, str. 277-295
"Walka z niewidzialnym wrogiem - wywiad z brazylijską Minister ds. Kobiet, Równości Rasowej i Praw Człowieka Nilmą Lino Gomes" (rozmowa i przekład), w: Petelczyc J., Cichy M. (red.), Brazylia, kraj przyszłości?, Książka i Prasa, Warszawa, 2016, str. 151-165.
"Cadernos Negros - vozes afro-brasileiras às margens da literatura", w: Studia Iberystyczne , nr 13, Kraków, 2014, str. 231-242.
"Cadernos Negros - afrobrazylijskie zeszyty literackie w procesie emancypacji i budowania tożsamości czarnoskórej części społeczeństwa brazylijskiego", w: Kwartalnik Ameryka Łacińska,  tom 20,  numer 1(75), Warszawa, 2012, str. 91-98.
(Falkowska) "Capoeira a stosunki rasowe i tożsamość narodowa w Brazylii", w: Kwartalnik Ameryka Łacińska, Suplement, Warszawa, 2005, str. 73-82.