PRZYDATNE INFORMACJE

GRANTY I PROJEKTY

Szczegółowych informacji na temat warunków udziału w konkursach, przepisów, wymaganych dokumentów, wypełniania wniosków itp. szukać można w:

Biurze Obsługi Badań UW
Auditorium Maximum, I piętro
oraz
Biurze Współpracy z Zagranicą UW
Pałac Kazimierzowski, II piętro

Poniżej zamieszczamy również linki do stron z informacjami o źródłach finansowania projektów badawczych oraz ofertach stypendialnych. Informacje o ogłaszanych konkursach można znaleźć na następujących stronach internetowych:

 1. ·  Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
 2. ·  Diamentowy Grant
 3. ·  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 4. ·  Program „DIALOG”
 5. ·  Iuventus Plus
 6. ·  Mobilność Plus
 7. ·  Ideas Plus
 8. ·  Inwestycje aparaturowe i budowlane
 9. ·  Działalność upowszechniająca naukę (DUN)
 10. ·  Współpraca dwustronna
 1. ·  Opus
 2. ·  Preludium
 3. ·  Sonata
 4. ·  Sonata BIS
 5. ·  Harmonia
 6. ·  Maestro
 7. ·  Symfonia
 8. ·  Etiuda
 9. ·  Fuga
 10. ·  Tango
 11. ·  Polonez
 12. ·  Uwertura
 13. ·  Sonatina
 14. ·  Miniatura
 1. Stypendium START
 2. Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 3. Subsydium MISTRZ – subsydia profesorskie
 4. Wyjazdowe stypendia naukowe
 5. Idee dla Polski
 6. Monografie

 

Pomoc w wyszukiwaniu ofert grantowych:

mgr Agnieszka Wróbel
aj.wrobel@uw.edu.pl
 
wtorek, godz. 10:00-18:00
środa, godz. 9:00 - 15:00
czwartek, godz. 9:00 - 15:00
 
 

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy.

W związku z tym od 1 lutego 2017 r. został wprowadzony nowy model przyznawania wsparcia potencjału naukowego UW ze środków centralnych, podzielony na trzy typy:

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wnioski na wszystkie typy dotacji będą przyjmowane w trybie ciągłym w Sekretariacie Prorektora ds. naukowych:
  mgr Justyna Piecha, tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021
  e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl
 1. Informacja o przyznanych środkach finansowych będzie zamieszczana dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu) na stronie BOB (http://bob.uw.edu.pl/).
 1. Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej podlegają rozliczeniu (do rozliczenia  merytorycznego należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów podpisane przez Pełnomocnika Kwestora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od  zakończenia projektu).