mgr Daniel Prusaczyk

Daniel PRUSACZYK.jpg

Kontakt (e-mail):

Dyżur: środa, 12:00-13:00

Pełnione funkcje: doktorant

Specjalizacja naukowa: studia mezoamerykanistyczne (archeologia, historia)

Przebieg kariery naukowej: 
Absolwent Instytutu Archeologii na Wydziale Historycznym UW. W 2016 roku obronił pracę magisterską pt. Królewskie ogrody w Imperium Azteckim. Znaczenie i funkcja założeń ogrodowych w przedhiszpańskiej Dolinie Meksyku. Od 2018 roku doktorant Wydziału Neofilologii UW.

W 2017 roku otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 12 na realizację projektu badawczego Kompleksowe badania rzeźb i sztuki naskalnej w azteckim założeniu ogrodowym w Texcotzingo.

Uczestniczył w badaniach archeologicznych i historycznych w Peru, Meksyku, Turkmenistanie, Polsce i na Cyprze. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów w kraju. 

Zainteresowania/projekty badawcze: Historia, religia i archeologia kultur Mezoameryki, w szczególności ludności Nahua (Azteków). Architektura krajobrazu i hydraulika przedhiszpańskich ludów środkowego Meksyku, przedhiszpańska sztuka naskalna.

2017 - kierownik projektu Kompleksowe badania rzeźb i sztuki naskalnej w azteckim założeniu ogrodowym w Texcotzingo, finansowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 12.

2018 - uczestnik projektu Rola dostaw drewna z południowego Bałtyku i wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w rozwoju morskiego imperium Hiszpanii w XVIII wieku, kierowanego przez dr. Rafała Reicherta (ISIiI UW), finansowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 13.

2015-2017 - uczestnik projektu Dokumentacja cyfrowa i analiza technologiczno-chronologiczna petroglifów z Toro Muerto (dep. Arequipa, Peru), kierowanego przez mgr Karolinę Juszczyk, finansowanego w ramach Diamentowego Grantu MNiSW.

Stypendia i granty: 2017 - grant Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 12 (projekt:  Kompleksowe badania rzeźb i sztuki naskalnej w azteckim założeniu ogrodowym w Texcotzingo).
2015 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów.

Publikacje:

Prusaczyk D.,
2019 Azteckie sanktuaria wody. Kult deszczu w środkowomeksykańskim ogrodzie w Texcotzingo, Ex Nihilo 1(17): 117-144.

Estrada Peña C., K. Mikulska, D. Prusaczyk i D. Kossowska-Janik,
[w druku] El Calendario de los Indios de Guatemala 1722 Kiché y las “escenas mánticas” de la gran tabla del Tonalpohualli en los Códices Vaticano B, Borgia y Cospi [w:] Nuevo comentario al Códice Vaticano B (Vat. Lat. 3773), red. K. Mikulska, Meksyk, IIH-UNAM – ISIiI UW – Biblioteka Watykańska.

Imbertis, Abraham, Karolina Juszczyk, Daniel Prusaczyk, Stanisław Rzeźnik, Janusz Z. Wołoszyn
2018 Toro Muerto: Documenting the largest rock art site in Peru. Preliminary report, BCSP, No. 43 (w druku).

Juszczyk, Karolina, Dominika Kossowska, Daniel Prusaczyk, Weronika Tomczyk
2017 Badania motywów ornitomorficznych na ceramice inkaskiej [w:] Rocznik studenckiego ruchu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ss. 7-24.

Juszczyk, Karolina, Dominika Kossowska, Daniel Prusaczyk, Weronika Tomczyk
2013 Motywy ornitomorficzne na ceramice inkaskiej ze stanowiska Maucallacta [w:] Studia i Materiały Archeologiczne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. (https://www.inah.gob.mx)

Członkostwo w organizacjach: European Association of Archaeologists, American Society for Ethnohistory.