Studia I stopnia - specjalność hiszpańska

PLAN STUDIÓW

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Godz.
ECTS
Forma
PNJH (+ 30 godz. pisanie akad.)
810
43
ćw.
Historia Hiszpanii
120
13
w i ćw.
Historia Ameryki prekolumbijskiej, kolonialnej i Łacińskiej
180
16
w i ćw.
Literatura Hiszpanii
120
12
k.
Literatura Am. Łacińskiej
150
15
k.
Antropologia kultury  iberyjskiej i iberoamerykańskiej
30
3
 k.
Myśl filozoficzna hiszpańska i hispanoamerykańska
30
2
w.
Wiedza o literaturze
45
4
k.
Językoznawstwo
15
2
w.
Gramatyka opisowa
15 + 30
3
ćw. + w.
Sztuka hiszpańska i hispanoamerykańska
30
2
w.
Technologie informacyjne
30
2
ćw.
BHP + POWI
8
1
 
Łączna liczba
 
118
 
PRZEDMIOTY DO WYBORU
 
 
 
Lektoraty (+ egzamin)
240
10
 
Seminarium licencjackie
60
16
 
W-F
90
3
 
Przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym min. 5 ECTS za przedmioty z obszaru nauk społecznych
 
9
 
Zajęcia do wyboru, w tym:
2 na II roku
4 na III roku
180
 
8
16
 
Łączna liczba
 
62
30%=54
 

PODZIAŁ NA SEMESTRY

I rok
Przedmiot
Godz.
ECTS
PNJH
300
19
Historia Hiszpanii
60
6
Historia Am. Prekolumbijskiej i Kolonialnej
90
8
Literatura Hiszpanii
30
3
Literatura Am. Łacińskiej
30
3
Wiedza o literaturze
45
4
Językoznawstwo
15
2
Gramatyka opisowa
45
3
Lektoraty
120
4
Technologie informacyjne
30
2
W-F
60
2
BHP-POWI
8
1
OGUN
3
 
833
60
 
SEMESTR 1
SEMESTR 2
Przedmiot
Godz.
ECTS
Przedmiot
Godz.
ECTS
PNJH
150
9,5
PNJH
150
9,5
Historia Hiszpanii
30
3
Historia Hiszpanii
30
3
Historia Am. Prekolumbijskiej
45
4
Historia Am.  Kolonialnej
45
4
Literatura Hiszpanii
30
3
Literatura Am. Łacińskiej
30
3
Wiedza o literaturze
30
3
Technologia informacyjna
30
2
Językoznawstwo
15
2
Gramatyka opisowa
45
3
 
 
 
Wiedza o literaturze (2)
15
1
Lektoraty
60
2
Lektoraty
60
2
W-F
30
1
W-F
30
1
BHP-POWI
 
1
OGUN
 
3
 
 
28,5
 
 
31,5
 
II rok
Przedmiot
Godz.
ECTS
PNJH
240
11
Historia Hiszpanii
60
7
Historia Am. Łacińskiej
90
8
Literatura Hiszpanii
60
6
Literatura Am. Łacińskiej
30
3
Antropologia kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej
30
3
Myśl filozoficzna hiszpańska i hispanoamerykańska
30
2
Sztuka hiszpańska i hispanoamerykańska
30
2
Lektoraty
120
4
WF
30
1
Egzamin lektorat
-
2
Przedmioty do wyboru z modułu literaturoznawczego, historyczno-kulturoznawczego, językowego: 2 do wyboru po 4 ECST
60
8
Przedmioty niekierunkowe
-
3
 
780
60
 
SEMESTR 3
SEMESTR 4
Przedmiot
Godz.
ECTS
Przedmiot
Godz.
ECTS
PNJH
120
5,5
PNJH
120
5,5
Historia Hiszpanii
45
3,5
Historia Hiszpanii
45
3,5
Historia Am. Prekolumbijskiej
45
4
Historia Am.  Kolonialnej
45
4
Literatura Hiszpanii
30
3
Literatura Hiszpanii
30
3
Antropologia kultury
30
3
Literatura Am. Łacińskiej
30
3
Sztuka
30
2
Myśl filozoficzna
30
2
Zajęcia do wyboru
30
4
Zajęcia do wyboru
30
4
Lektoraty
60
2
Lektoraty
60
2
WF
30
1
Egzamin lektorat
 
2
Przedmioty niekierunkowe   3      
 
 
29,5
 
 
29,5
 
III rok
Przedmiot
Godz.
ECTS
PNJH
240
11
Pisanie akademickie
30
2
Literatura Hiszpanii
30
3
Literatura Am. Łacińskiej
90
9
Przedmioty do wyboru z modułu literaturoznawczego, historyczno-kulturoznawczego, językowego: 4 do wyboru po 4 ECST
120
16
Seminarium licencjackie
60
16
Przedmioty niekierunkowe
-
3
 
570
60
 
SEMESTR 5
SEMESTR 6
Przedmiot
Godz.
ECTS
Przedmiot
Godz.
ECTS
PNJH
120
5,5
PNJH
120
5,5
Literatura Am. Łacińskiej
30
3
Literatura Am. Łacińskiej
60
6
Przedmioty do wyboru
60
8
Przedmioty do wyboru
60
8
Seminarium licencjackie
30
8
Seminarium licencjackie
30
8
Literatura Hiszpanii
30
3
Pisanie akademickie
30
2
OGUN
 
3
 
 
 
 
 
30,5
 
 
29,5