mgr Bożenna Papis

mgr Bożenna Papis    e-mail: bpapis@uw.edu.pl

ZAKŁAD / PRACOWNIA Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 1980 r.
•    Wice-dyrektor Instytutu w latach 1996-2012
•    Kierownik Zakładu Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w latach 1992-2008
•    Pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w latach 2008-2012  
Specjalizacja naukowa: językoznawca

Przebieg kariery naukowej/zawodowej/artystycznej/dyplomatycznej
Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek iberystyka, specjalność język portugalski, roczny kurs języka i kultury portugalskiej na Uniwersytecie w Lizbonie, studia podyplomowe z zakresu nauczania języków obcych na UW.
Obecnie zajmowane stanowisko starszego wykładowcy.
Wieloletnia praca dydaktyczna z zakresu nauczania języka portugalskiego, opublikowane artykuły naukowe z zakresu kulturoznawstwa i językoznawstwa, współautor słownika portugalsko-polskiego i polsko-portugalskiego Wiedzy Powszechnej, W latach 2002-2004 recenzowanie egzaminu maturalnego z języka portugalskiego
Udział w wymianie akademickiej programu Erasmus w 2015 r., wykłady na Uniwerytecie Katolickim w Bradze.
Tłumaczenia ustne konsekutywne, symultaniczne, pisemne, również przysięgłe
Zainteresowania i projekty badawcze: językoznawstwo korpusowe
Dyżur: piątek 16.30, sala 211

 Wybrane publikacje:
•    O TRATAMENTO DAS FORMAS DE TRATAMENTO NAS AULAS DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA pod redakcją Anny Rzepka, Natalii,  Czopek, “Studia Iberystyczne: Universos de língua portuguesa em debate. Światy języka portugalskiego”, strony 435 – 443, Księgarnia Akademicka, 2014, ISBN: ISSN: 2082-8594; e-ISSN: 2391- 7636

•    JAK ZWRACAJĄ SIĘ DO SIEBIE EUROPEJCZYCY pod redakcją Małgorzaty Marcjanik, "Portugalczycy", strony 345-354, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-63183-42-4
Przykładowe wypromowane prace licencjackie/magisterskie/doktorskie brak