Sympozjum "200 LAT NIEPODLEGŁOŚCI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ"