Archiwum Miesięczne

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA: OPŁATA REKRUTACYJNA

Drodzy Kandydaci,

Zgodznie z decyzją Biura do Spraw Rekrutacji opłata rekrutacyjna (80 zł) uiszczona w pierwszej turze rekrutacji będzie uwzględniana również w turze wrześniowej. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w pierwszej turze mogą rejestrować się ponownie od 1 września i wziąć udział w drugiej turze rekrutacji na studia (egzamin 26 września 2017) bez konieczności ponownego opłacania rekrutacji.

 

Magdalena Brykczyńska

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji

 

06.07 SEKRETARIAT NIECZYNNY

06.07 SEKRETARIAT NIECZYNNY

Informujemy,że w dniu 06.07.2017 r. Sekretariat Instytutu będzie zamnkięty.

EGZAMIN NA STUDIA II STOPNIA

Drodzy Kandydaci!

Ci z Państwa, którzy podejdą do egzaminu 18 lipca a nie uzyskali, bądź nie uzyskają tytułu licencjata do 25 lipca (ostatni dzień przyjmowania dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów), będą mogli uczestniczyć w rekrutacji wrześniowej bez konieczności ponownego podchodzenia do egzaminu wstępnego - zostanie w niej uwzględniony Państwa wynik osiągnięty w I turze rekrutacji. KONIECZNE BĘDZIE JEDNAK PONOWNE ZAREJESTROWANIE SIĘ W SYSTEMIE IRK. Rejestracja potrwa od 1 do 24 września.

 

Magdalena Brykczyńska

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji

Dyżur p. Any Henriquez w dniu 07.07.2017 r.

Dyżur p. Any Henriquez w dniu 07.07.2017 r.

Informujemy,że dyżur p. Any Henriquez odbędzie się w godzinach 11:30-12:30 (07.07.2017 r.)

10 lilpca dyżur M. Adamczyk o 11:00

10 lilpca dyżur M. Adamczyk o 11:00

W poniedziałek 10 lipca dyżur M. Adamczyk odbędzie się od 11:00 do 12:00 w s. 2044.

dodatkowa tura podpięć

dodatkowa tura podpięć

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

Erasmus+ mobilność studentów studia - komunikaty III tura kwalifikacji

Szanowni Państwo,

 

przekazuję komunikat BWZ nt. III tury kwalifikacji na studia częściowe Erasmus+ w ramach niewykorzystanych miejsc na semestr letni 2017/2018 wraz z listą wolnych miejsc. Szczegóły są również dostępne na stronie internetowej BWZ: 

http://bwz.uw.edu.pl/posts/24089

http://bwz.uw.edu.pl/posts/24113

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. Mobilności

 

Dyżur A. Henriquez w dniu 28.07.2017

Dyżur A. Henriquez w dniu 28.07.2017

Dyżur A. Henriquez w dniu 28.07.2017 odbędzie się w godzinach 12:30-13:30 

Dyżury Dyrektora ds. studenckich w sesji poprawkowej i we wrześniu

Dyżury Dyrektora ds. studenckich w sesji poprawkowej i we wrześniu

Dyżury Dyrektora ds. studenckich p. Tamary Sobolskiej:

- w sesji poprawkowej środy 30.08 i 6.09 11:00 - 13:00
- we wrześniu środa 20.09 11:00 - 14:00, czwartek 21.09 14:00 - 16:00

Dyżur Dyrektora ds. naukowych p. dr U. Ługowskiej w dniu 28.07.2017

Dyżur Dyrektora ds. naukowych p. dr U. Ługowskiej w dniu 28.07.2017

Dyżur Dyrektora ds. naukowych p. dr U. Ługowskiej w dniu 28.07.2017 odbędzie się o godzinie 15:30