Prof. dr hab. UW Anna Kalewska

Prof. dr hab. UW    Anna Kalewska    e-mail: a.kalewska@uw.edu.pl

ZAKŁAD / PRACOWNIA   Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej
Pełnione funkcje:  Pracownik Instytutu od 1996 r.
•    Członek Rady Instytutu (ISIiI UW) oraz Rady Wydziału Neofilologii UW
•    Vice-Prezes Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich ( Kraków, UJ), od 2016
•    Członek Komisji Bibliotecznej
 
Specjalizacja naukowa:  wykładowca literatury /teorii literatury/teatrolog

Przebieg kariery naukowej:

Anna KALEWSKA.  Absolwentka Iberystyki, doktor (1996) habilitowany (2006),  profesor nadzwyczajny UW (2016), pracownik naukowy Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich U.W.  Zajmuje się literaturą portugalską,  teatrem krajów języka portugalskiego oraz literaturą porównawczą. Opublikowała dwie książki: Camões, czyli tryumf epiki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999 oraz Baltasar Dias i metamorfozy dyskursu dramaturgicznego w Portugalii i na Wyspach św. Tomasza i Książęcej. Esej historyczno-literacki i antropologiczny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005. Przetłumaczyła m.in. powieść António Lobo Antunesa As Naus, Karawele wracają, WAB, Warszawa 2002. Uczestniczyła w wielu sympozjach krajowych i międzynarodowych, była kilkakrotnie stypendystką Instytutu Camõesa i Fundacji Gulbenkiana w Lizbonie, wykładała w kilku ośrodkach akademickich w Portugalii. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzytanistów (A.I.L),  Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich (SLP), Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego, Stowarzyszenia Studiów Ibero-Slawistycznych CompaRes i CLEPUL (z siedzibą w Lizbonie). Członek-korespondent CHAM (Centro de História de Além-Mar) Universidade Nova w Lizbonie i NETTCON (Universidade do Rio de Janeiro, Brazylia). Opublikowała sto kilkadziesiąt artykułów oraz prac badawczych i literackich w języku polskim, portugalskim i angielskim. Mieszka w Warszawie. Hobby: ogród, florystyka.

Zainteresowania i projekty badawcze:

•    Literatura portugalska
•    Teatr luzofoński
•    Polsko-portugalskie relacje historyczne i literackie

 

Wybrane publikacje:

•    “Miguel Real's O Último Europeu 2284, or a utopian questioning of our individual and collective freedom”. In: Maria do Rosário Monteiro and  Mário S. Ming Kong (eds), Utopia(s) - Worlds and Frontiers of the Imaginary. 1st ed. London, CRC Press 2016: 25-38.

•    “Edith Stein – a missão de Verdade entre religião, filosofia e o tempo da Hisória”. In: Fabio Mario da Silva, Beata Cieszynska (org.). A Missão e o Messianismo nos Contextos Ibéricos e Eslavos, CLEPUL, coleção: Biblioteca Ibero-Eslava, Lisboa 2016: 77-97 (e-book: https://issuu.com/clepul/docs/a_miss_o_e_o_messianismo).

•    “Bettina von Arnim, Rilke i Mariana Alcoforado – o pozorności kobiecego dyskusu powieściowego”. In: Studia Niemcoznawcze LVI, Warszawa  2015: 295 – 309.

•    ”Hipopotamy w Delagoa Bay (2013) Carlosa Alberta Machado – pierwsza portugalska powieść postkolonialna o podwójnym wykorzenieniu – z Portugalii i Mozambiku”.  In: W. Charchalis, R. Diaz-Szmidt et al. (red.), Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych, Aspra, Warszawa -  Poznań 2015: 147 – 170.

•    “Athanasius conde Raczyński, como um conhecedor da arquitectura portuguesa no século XIX”. In: (coord.) Mário S. Ming Kong (coord.), Proporção des-Harmonias e Identidades/Proportion dis-Harmonies and Identities, Archi&Book´s, Lisboa 2015: 262-269.

•    “O teatro português no início do século XXI: o tempo-espaço polifónico ou as crono-heterotopias nos Figurantes (2004) de Jacinto Lucas Pires”. In: K. Kumor, K. Moszczyńska-Dürst (ed.) Del gran teatro del mundo al mundo del teatro. Homenaje a la Profesora Urszula Aszyk, Warszawa, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia 2014:  541 - 551.

•    “Maria Skłodowska Curie e o avatar científico do feminino – a cientista polaca que ousou avançar o mundo. W:  Beata Cieszynska, Fabio Mario da Silva (org.), Os Estudos de Género na Perspetiva Ibérica e Eslava, CLEPUL, coleção Biblioteca Ibero-Eslava, Lisboa 2014: 39-58.  (e-book): http://www.lusosofia.net/textos/20150902-cieszynska_beata_silva_fabio_ma... .

•    “A tradição de Camões na poesia brasileira durante o Arcadismo ou a reinvenção do imaginário épico em O Uruguay de Basílio da Gama e n´O Caramuru de Santa Rita Durão”. In: Studia Iberystyczne 13,  Kraków 2014: 111 – 131.

 
Przykładowe wypromowane prace magisterskie:

•    Magdalenia Balińska (2016): Os heterónimos de Eça de Queirós – as aventuras de Carlos Fradique Mendes como um ponto de partida para a heteronímia lusófona (exemplo de ´´Nação Crioula´´ de José Eduardo Agualusa),

•    Magdalena Doktorska (2014): As poéticas do existencialismo – a revelação do eu e o (des)encontro como o outro nos romances ´´Aparição ´´(1959), ´´Estrela Polar´´ (1962) e ´´Alegria Breve´´ (1965) de Vergílio Ferreira,

•    Agata Pietroń (2013): O medo da vida e as metáforas da morte na cultura ocidental em escritores portugueses escolhidos – a morte auto-anunciada em Cesário Verde e as «intermitências da morte» de José Saramago.
 

Inne istotne informacje:

Odznaczona Komandorią Orderu Zasługi (O Grau de Comendador da Ordem de Mérito) przez b. Prezydenta Republiki Portugalskiej Anibala Cavaco Silva (2008). Tłumacz przysiegły jęz. portugalskiego. Biega znajomość portugalskiego i angielskiego.