doktor Renata Diaz-Szmidt

doktor Renata Diaz-Szmidt    e-mail: r.diaz-szmidt@uw.edu.pl

ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ
Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2008 r.
•    Członek Rady Naukowej Instytutu
•    Bierze udział w pracach KRK
Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo

Przebieg kariery naukowej:
Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2004). W 2008 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Od 2008 r. adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW w Zakłądzie Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej. Wykładała także w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS (2008-2012 i 2014-2016) oraz w Zakładzie Portugalistyki i Przekładoznawstwa UJ (2011/2012). W roku akademickim 2007/2008 wykładała na Uniwersytecie w Grenadzie na Wydziale Tłumaczeń.
Zajmuje się literaturą i kulturą krajów afrykańskich języka portugalskiego (PALOP), zwłaszcza Mozambiku i Angoli oraz literaturą i kulturą jedynego hiszpańskojęzycznego kraju Afryki – Gwinei Równikowej. Interesują ją badania prowadzone w perspektywie badań postkolonialnych i transkolonialnych. Uczestniczy w kongresach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Przebywała na stypendiach naukowych w Lizbonie i w Santiago de Compostela. Odbyła podróż badawczą do Mozambiku i Kamerunu. Należy do Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (PTAfr), do Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich (SLP) oraz do Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzytanistów (A.I.L). Jest sekretarzem redakcji pisma naukowego “Afryka”.

Zainteresowania i projekty badawcze:
•    założenia feminizmu afrykańskiego w literaturach Afryki Subsaharyjskiej i literatury afrykańskie autorstwa kobiet w perspektywie gender studies
•    aktualne tendencje w literaturach afrykańskich języka portugalskiego,  hiszpańskiego i francuskiego: obraz dyktatur oraz problem współczesnych migracji afrykańskich
•    literatury afrykańskie w perspektywie badań postkolonialnych i transkolonialnych
•    kształtowanie tożsamości narodowej i transnarodowej w Afryce poprzez literatury afrykańskie
•    intelektualna i artystyczna działalność afrykańskiej diaspory

 

Wybrane publikacje:
• (2016) Poławiacze niespełnionych snów - dramatyczne losy afrykańskich imigrantów w literaturze Gwinei Równikowej, „Afryka”, 43, s. 53-71. http://ptafr.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/Afryka_43_popraw.pdf
• (2015) Kolonialna i postkolonialna Gwinea Równikowa w powieściach Donata Ndongo Bidyogo, [w:] Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych, W. Charchalis, R. Díaz-Szmidt, E. Siwierska, M. Szupejko (red.), Warszawa-Poznań, ASPRA-JR, s. 215-239.
• (2014) The image of women in the novels of the first generation of Mozambican and Equato-Guinean women writers, [w:] Current research in African Studies, I. Kraska-Szlenk, B. Wójtowicz (red.), Warszawa, Elipsa, s.83-92.
• (2014) As imagens do feminino na obra de Lilia Momplé, [w:] O Feminino nas Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, F. M. da Silva (red.), Lizbona, CLEPUL, s. 181-201, http://www.lusosofia.net/textos/20141130-silva_fabio_mario_da_o_feminino...
• (2013) Entre a submissão e a rebeldia - o retrato da mulher moçambicana em Balada de amor ao vento de Paulina Chiziane, “Studia romanica posnaniense”, XL/1, s. 15-28, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7826/1/02%20SRP%2040%281...
• (2013) Nurty feminizmu afrykańskiego, “Afryka”, 38, s. 51-72, http://ptafr.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/afryka_38.pdf
• (2012) As transformações da imagem feminina nas literaturas de autoria feminina nos PALOP, [w:] Identidades Reinventadas, Identidades Revisitadas – Transformações dos espaços sociais, políticos e culturais de língua portuguesa, R. Díaz-Szmidt (org.), Warszawa, Biblioteka Iberyjska, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego s. 315-332.
• (2012) Buntowniczki z wyboru. Afrykańskie pisarki języka portugalskiego, “Afryka”, 35, s.73-92, http://ptafr.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/afryka_35.pdf
• (2012) Rzeczywistość polityczno-ekonomiczna Gwinei Równikowej i działalność jej intelektualistów, [w:] Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość, K. Jarecka-Stępień, J. Kościółek (red.), Kraków, Księgarnia Akademicka, s. 39-52.
• (2012) Realidades irreconciliables - el discurso colonial y postcolonial en Las Tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo Bidyogo, [w:] Realidades heterogenas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibericas e iberoamericanas, K. Kumor, E. Waluch de la Torre (red.), Warszawa, Biblioteka Iberyjska, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego, s. 65-72. .
• (2012) Twórczość mozambickiej pisarki Pauliny Chiziane w świetle ricouerowskiej koncepcji tożsamości narracyjnej, [w:] Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku, R. Díaz-Szmidt i M. Szupejko (red.), Warszawa, ASPRA-JR, s. 161-168.
• (2011) Quelle Afrique ecrit l'écrivain africain? Les images de l'époque postcoloniale dans la littérature mozambicaine, [w:] Images changeantes de l’Inde et de l’Afrique, G. Ganapathy-Doré, M. Olinga, Paryż, L’Harmattan, s. 169-177.
• (2010) O universo feminino na poesia das mulheres angolanas no inicio do século XXI, „Studia iberystyczne”, 9, s. 185-200.
• (2010) Muthiana orera onroa vayi? Dokąd idziesz piękna kobieto? Przemiany tożsamości kobiecej w powieściach mozambickiej pisarki Pauliny Chiziane, Warszawa: Biblioteka Iberyjska, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego.
 
Prowadzone zajęcia:
• Literatura krajów afrykańskich języka portugalskiego – wykład i ćwiczenia
• Literatura krajów afrykańskich języka portugalskiego – seminarium magisterskie
• Afryka portugalskojęzyczna w perspektywie badań kulturowych – seminarium licencjackie
• Historia krajów afrykańskich języka portugalskiego – wykład i ćwiczenia
• Literatury afrykańskie języka hiszpańskiego – konwersatorium
• Cywilizacja Afryki portugalskojęzycznej – konwersatorium
• Aktualne tendencje w literaturach afrykańskich języka portugalskiego – wykład
• Wstęp do studiów portugalistycznych, cz.2. - konwersatorium

Przykładowe wypromowane prace licencjackie i magisterskie:
• Między historią i literaturą – wybrane powieści José Eduardo Agualusy jako metafikcje historiograficzne (praca magisterska Agaty Korytkowskiej, 2016)
• Rola postaci kobiecych w prozie Mii Couto (praca magisterska Agaty Babiarz, 2016)
• Problemy w przekładzie z perspektywy kognitywnej i postkolonialnej. Analiza przekładów opowiadań mozambickich z portugalskiego na polski (praca magisterska Aleksandry Wilkos, 2014)
• Obraz narodu angolskiego w wybranych utworach Pepeteli (praca magisterska Kingi Rożej, 2013)
• Feminizmy afrykańskie w subsaharyjskiej literaturze pisarek tzw. Pierwszego Pokolenia (praca magisterska Agaty Szymusiak, 2013)
• Historia, pamięć i przewidywanie ─ przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w wybranych powieściach José Eduardo Agualusy oraz ich rola w konstrukcji autonarracji czytelników (praca magisterska Weroniki Gwiazdy, 2013)
• Opresja kolonialna i walka o wolność w twórczości José Craveirinhii (praca licencjacka Mateusza Bandurskiego, 2015)
• Kontakty międzyrasowe między białym kolonizatorem i czarnoskórym kolonizowanym – przemoc fizyczna i dyskursywna w literaturze mozambickiej i angolskiej (praca licencjacka Pauliny Ustymowicz, 2015)
• Proces asymilacji w hiszpańskim i portugalskim systemie kolonialnym w wybranych dziełach literackich pisarzy z Gwinei Równikowej i Mozambiku. Studium porównawcze (praca licencjacka Małgorzaty Linke, 2015)
• Zjawisko morny w świetle konstrukcji tożsamości kabowerdiańskiej (praca licencjakca Anny Kręski, 2015)