dr hab. Grażyna Grudzińska, prof. UW

Pełnione funkcje:

 • Promotor prac magisterskich i doktorskich
 • Członek Rady Wydziału
 • Dyrektor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (2001-2012)

Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo hispanoamerykańskie

Przebieg kariery naukowej: uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy "/Re/escritura de la historia. La novela historica hispanoamericana en el siglo XIX" (1995). Dorobek naukowy obejmuje badania z zakresu historii literatury hispanoamerykańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii literatury meksykańskiej. Dorobek dydaktyczny obejmuje ponad 40 lat praktyki w nauczaniu literatury hispanoamerykańskiej. Na uwagę zasługuję wypromowanie ponad 90 magistrów i 20 doktorów, jak również opracowanie i wydanie 10 antologii literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, które przez wiele lat, w czasach ograniczonego dostępu do materiałów źródłowych, stanowiły podstawę do nauki literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej

Zainteresowania i projekty badawcze:

 • Proza latynoamerykańska XIX i XX wieku

Kontakt: ggrudzinska@uw.edu.pl

Prowadzone zajęcia: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsob...

Wybrane publikacje:

Monografie:

 • (Re)escritura de la historia. La novela histórica hispanoamericana en el siglo XIX. Universidad de Varsovia, 1995.

Redakcja monografii wieloautorskich

 • Transición en retrospectiva: los casos de Polonia y España. Varsovia, Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos Universidad de Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Campesino Polaco, 2009 (we współpracy z Karoliną Kumor, Katarzyną Moszczyńską y Rubenem Torres Kumbrían.
 • América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales. Varsovia, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, UNED. Centro Asociado de Segovia, 2010 (we współpracy z Tomásem Fernández García, Urszulą Ługowską, Agnieszką Flisek y Rubenem Torres Kumbrían)

Artykuły:

 • “Bryce Echenique y Gombrowicz: El problema de la intercomunicación cultural”. La Palabra y El Hombre, núm. 85, 1993, 217-223.
 • “Społeczeństwo kolonii hiszpańskich w rozprawach naukowych Aleksandra von Humboldta”. Studia Niemcoznawcze, tomo XXVI, 2003, 131-136.
 • “30 lat studiów hispanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim”. En: Hiszpania-Polska. Spotkania, 2003, 179-183.
 • “Formación de la identidad nacional en la novela histórica mexicana del siglo XIX”. En: Tomás Fernández García, Grażyna Grudzińska, Urszula Ługowska, Agnieszka Flisek y Ruben Torres Kumbrían (eds.) América Latina: dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales. Varsovia, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, UNED. Centro Asociado de Segovia, 2010, 289-296.
 • “Ideologia narodowa w środowisku intelektualnym w okresie Rewolucji Meksykańskiej (1910-1920)”. Kultura – literatura – język. Pogranicza Komparatystyki, 2012, 331-343.

Antologie:

 • Literatura hispanoamericana (Antologia). Introducción, selección y edición. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1970.
 • Antología de la literatura española (Ilustración y Romanticismo). Introducción, selección y edición. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1972 (we współpracy z Víctor Manuel Ferreras).
 • Antología de la literatura española, vol. I. Introducción, selección y edición. Warszawa, PWN, 1977 (we współpracy z M. Jurewicz-Galinska).
 • Literatura hispanoamericana (Antología). Vol. I, ed. 2ª, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1978.
 • Literatura hispanoamericana (Antología), Vol. II. Introducción, selección y edición, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1979.
 • Antología de la literatura española (XVI-XVII s.), vol. I. Introducción, selección y edición. Warszawa, PWN, 1979 (we współpracy z M. Jurewicz-Galinska).
 • Antología de la literatura española. Vol. I. 2ª ed. corregida. Warszawa, PWN, 1979 (we współpracy z M. Jurewicz-Galinska). 
 • Literatura hispanoamericana (Antología), Vol. III. Introducción, selección y edición, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1980.
 • Literatura hispanoamericana (Antología), Vol. IV. Introducción, selección y edición, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1981.
 • Literatura hispanoamericana (Antología), Vol. V. Introducción, selección y edición, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1982.

Promotor prac doktorskich:

(2015) Aleksandra Jackiewicz: „Problem przekładalności rzeczywistości: analiza porównawcza tłumaczeń poezji Juliana Tuwima na język hiszpański”;

(2011) Jakub Jankowski: „A imagem da palavra na banda desenhada e as suas implicações na leitura”;

(2008) Ludmiła Furman „Identidad femenina y modelos narrativos en la prosa de las escritoras hispanoamericanas del segundo <Boom>”;

(2008) Renata Szmidt „Construção e expressão da identidade feminina na literatura das mulheres moçambicanas e alguns diálogos interartísticos”;

(2007) Katarzyna Moszczyńska „Cultura, ideología e industria editorial: la narrativa de mujeres en la España de los noventa”;

(2005) Urszula Ługowska: „Mario Vargas Llosa - pisarz latynoamerykański wobec wyborów politycznych”.