dr hab. Małgorzata Nalewajko

Dr hab.

Małgorzata Nalewajko

e-mail: m.j.nalewajko@uw.edu.pl

Dyżur: czwartki, godz. 14.45-15.45, sala 210.

Pełnione funkcje:

 • pracownik Instytutu od 1993 r.

Specjalizacja naukowa: historia XIX i XX wieku

Przebieg kariery naukowej: Ukończyła studia iberystyczne na UW w 1979 r. W latach 1991-2015 zatrudniona w Zakładzie Dziejów Ameryki Łacińskiej (w 1994 r. obroniła doktorat poświęcony procesom narodotwórczym w Peru), a następnie w Zakładzie Dziejów Migracji Masowych (w latach 2005-2010 kierownik Zakładu) w Instytucie Historii PAN. Jednocześnie, od 1993 r. zatrudniona w Instytucie Iberystyki UW, gdzie prowadzi zajęcia kursowe i seminarium magisterskie z zakresu historii Ameryki Łacińskiej XIX i XX w. W 2014 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Neofilologii UW, na podstawie pracy poświęconej historii relacji polsko-hiszpańskich i polskiej imigracji w Hiszpanii. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych. W latach 1986-1996 była sekretarzem redakcji rocznika Estudios Latinoamericanos, od 2004 r. w Radzie Redakcyjnej Estudios Hispánicos.

Zainteresowania i projekty badawcze: relacje polsko-hiszpańskie (ostatnio ze szczególnym uwzględnieniem obrazu Polski w hiszpańskiej prasie okresu międzywojennego); migracje (Polacy w Hiszpanii, migracje polskie do Ameryki Łacińskiej w okresie międzywojennym); problematyka tożsamości etnicznych i narodowych w Ameryce Łacińskiej

Wybrane publikacje:

 •   La política migratoria de la República Popular de Polonia, 1945-1989, [en:] Políticas migratorias y cohesión social en Argentina, Uruguay y Brasil. Siglos XIX y XX, E. González Martínez, R. González Leandri, A. Fernández (eds.), Silex, Madrid 2019 
 • Los polacos en el Perú y la imagen del país en sus testimonios, [en:] Imigração nas Américas. Estudos de história comparada, C. Pereira Elmir, M. Antônio Witt, O. Truzzi (eds.), Editora Oikos/Editora Unisinos, São Leopoldo 2018      
 • Książę de Parcent (Casimiro Florencio Granzow de la Cerda), Dramat Warszawy 1939-1945, tłum., oprac. i wprowadzenie (ss. 7-26) Małgorzata Nalewajko, IH PAN, Warszawa 2016
 • Los españoles residentes en Polonia y su imagen del país de acogida, Itinerarios, 24/2016, ss. 281-307
 • Los inmigrantes polacos en Brasil en sus testimonios, [w:] Migraciones transatlánticas. Desplazamientos, etnicidad y políticas, E. González Martínez, R. González Leandri (wyd.), Catarata, Madrid 2015, ss. 248-267
 • Los polacos hacia América Latina. La política emigratoria del gobierno polaco en el período de entre guerras, [w:] Migraciones internacionales, actores sociales y Estados. Perspectivas del análisis histórico, E. Gpnzález Martínez, A. Fernández (wyd.), Iberoamericana-Vervuert, Madryt 2014, ss. 129-147
 • Polacos rumbo a España: flujos migratorios en el periodo 1989-2004/2007, [w:] De la ex URSS hacia todos los lugares. Distintas dimensiones del proceso migratorio: países de origen y de destino, C. Pizzonia, S. Masseroni(wyd.), Univ. Autónoma Metropolitana, Meksyk 2014, ss. 211-233
 • La imagen de la España franquista en los reportajes polacos, Itinararios, 18/2013, ss. 159-180
 • Nieznani a bliscy. Historyczne i społeczne uwarunkowania recepcji polskiej imigracji przełomu XX i XXI wieku w Hiszpanii, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012

Przykładowe wypromowane prace magisterskie

 • Zimnowodzki Mateusz (2016): Juan Domingo Perón y los alemanes: estudio sobre la presencia nazi en la Argentina peronista
 • Solnica Marta (2016): La escalada de violencia: Sendero Luminoso como ejemplo del fracaso de los radicalismos políticos
 • Pacelt Justyna (2016): Turismo residencial en Costa Blanca
 • Baran Zbigniew (2016): Un grito de inconformismo: el rock nacional argentino durante el Proceso de Reorganización
 • Góraj Zofia (2015): Desaparición como método y política del terrorismo de Estado. Dictaduras militares en Chile y Argentina
 • Falkowski Patryk (2015): Presencia de Cuba en la África poscolonial y su impacto en las relaciones cubano-soviéticas