DYREKCJA INSTYTUTU

 

p. 123

Dyrektor:
dr hab. Zofia Marzec

wtorek, 15:00-16:00
(14:45-15:45 w ostatni wtorek miesiąca)

Zastępca dyrektora ds. studenckich:
mgr Tamara Sobolska

czwartek, 13:30 - 14:30

Zastępca dyrektora ds. naukowych: 
dr Urszula Ługowska         

piątek, 14:00-15:00