Granty badawcze Zakładu Historii i Kultury

GRANTY BADAWCZE UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU

Dr Agnieszka Brylak: grant na projekt badawczy “Buffoons, Magicians, and Sorcerers. The Merging of Witchcraft and Entertainment in Colonial Sources on Pre-Hispanic Nahua Culture”, finansowany przez Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University, daty realizacji 19.06-4.08.2017.

Dr Agnieszka Brylak: grant na projekt badawczy „O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropologicznej oraz w kontekście kontaktu z kulturą hiszpańską (XVI-XVII wiek)”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA, lata realizacji: 2016-2019.

Dr hab. Katarzyna Mikulska: grant na projekt badawczy „Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS, lata realizacji: 2016-2019.

Dr Katarzyna Mikulska: grant na projekt badawczy „System komunikacji graficznej w przedhiszpańskich księgach kalendarzowo-religijnych środkowego Meksyku w ujęciu teoretycznym i na tle odmiennych tematycznie kodeksów prekolonialnych”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS, lata realizacji: 2013-2016.