Lic./mgr Ana Garrido González

  Lic./mgr.

  Ana Garrido González

  e-mail: anagagon@gmail.com

  ZAKŁAD HISTORII / PRACOWNIA DYDAKTYKI

  Pełnione funkcje: współpracownik i doktorantka Instytutu od 2010 r.

  Specjalizacja naukowa: językoznawca / literatury / historii

  Przebieg kariery naukowej: mgr. Ana Garrido González jest magistrem Filologii na Universidade de Santiago de Compostela (USC). Ma wykształcenie filologiczne w specjalizacji językoznawczej, literaturoznawczej i historycznej z obszarów językowych galisyjskiego, portugalskiego i hiszpańskiego. Ukończyła pedagogiczne studia podyplomowe ELE i GLE. Pracowała w szkole średniej w Hiszpanii oraz w nauczaniu dorosłych i nauczaniu języka specjalistycznego (prawo i administracja). W 2010 roku otrzymała stanowisko lektora języka galisyjskiego na Uniwersytecie Warszawskim i od tamtej pory współpracuje z UW oraz ICV. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Miłkowskiego oraz dr Katarzyny Moszczyńskiej (promotor pomocniczy). Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach organizowanych na uniwersytetach w Hiszpanii, Argentynie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Włoszech. Odbyła dwa pobyty dydaktyczno-naukowe w Hiszpanii zakład Estudis Gallecs i Portuguesos (Pod opieką Heleny González Fernández) i zakład Filoloxía galega USC (pod opieką Dolores Vilavedry).

  Jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji “Indentidad y género en Galicia” (9-10.05.2016) oraz członkiem dwóch Komitetów Organizacyjnych konferencji międzynarodowych: “Literatura, comunidad, memora: transición de los discursos/discursos de transición” (16-18.04. 2015) i “¿La voz dormida? Memoria, identidad y género las literaturas hispánicas” (24-27.04.2014). Jest współredaktorem dwóch monografii (w przygotowaniu) i dossier zbiorowy jest członkiem grupy badawczej: “GENIA. Género, identidad y discurso en España y América Latina”.

  Dziedziny i projekty badawcze: Moja rozprawa doktorska zgłębia wizerunek kobiety jako tej, która czeka na powrót mężczyzny-emigranta w tekstach pisarzy na uchodźctwie w Ameryce Łacińskiej po hiszpańskiej wojnie domowej z 193 roku oraz w tekstach Xohany Torres. Jej badania koncentrują się na problemie emigracji i uchodźctwa galisyjskiego, sposobach przedstawiania nieobecności w literaturze i ogólnie w studiach nad pamięcią, tożsamością i płcią.

  Dyżur: środa, 9:45.

  Najważniejsze publikacje:

  • (2015) Identidade, memoria e xénero: un achegamento panorámico aos Estudos Galegos Dossier zbiorowy, Maria Boguszewicz i Ana Garrido González (red.), Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (ISSN 1507-7241), Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, nº 20.
  • (2015) ¨Las chicas raras no tienen voz. Una interpretación de Adiós María de Xohana Torres¨. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (ISSN 1507-7241), Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, nº 21.
  • (2015): ¨Viudas de vivos. La locura como acto de libertad¨. Monografia zbiorowa: Narraciones de la violencia. Miguel Carrera Garrido y Pietrak Mariola (red.) Sevilla: UMCS/Ed. Padilla.
  • (2015): ¨Las locas en la literatura gallega, la otra mirada la mirada de la otra. Una interpretación decuento ´La asegurada´ de Rafael Dieste¨. Monografia zbiorowa: Identidad, género y nuevas subjetividades en las literaturas hispánicas. Ana Garrido González i K. Moszczyńska-Dürst (red). Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytet Warszawskiego. Artykul przyjety do publikacji
  • (2015) ¨De tu ventana a la mía” entre la memoria y género: el homenaje fílmico de la mujer ventanera¨. Monografia zbiorowa Ana Garrido González i Moszczyńska-Dürst. Identidad, género y nuevas subjetividades en las literaturas hispánicas. Ana Garrido González i K. Moszczyńska-Dürst (red). Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Artykul przyjety do publikacji.

  Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi:

  • Centrum Studiów Galicyjskich w Krakowie.

  Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi: