mgr Ewa Urbańczyk

PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU                   

Pełnione funkcje

doktorantka Instytutu od 2017 r.

e-mail: e.urbanczyk@uw.edu.pl

Specjalizacja naukowa: językoznawca i przekładoznawca

ORCID ID: 0000-0003-1759-184X

Przebieg kariery naukowej:

Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2016) oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (2017). Dwukrotna stypendystka programu Erasmus: w latach 2013-2014 na Universitat de València oraz od IX do XII 2019 r. na Universidad de Sevilla.

W ramach współpracy UW z uniwersytetami Paris-Sorbonne, Université franco-allemand, Universität Bonn oraz Université de Strasbourg dwukrotnie uczestniczyła w cyklu konferencji podczas francusko-niemiecko-polskiej szkoły letniej « Unis dans la diversité ? » – w lipcu 2015 r. na Université de Strasbourg oraz w lipcu 2017 r. na Université Paris-Sorbonne.

W październiku 2017 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Rozprawę doktorską na temat problematyki przekładu hiszpańskiego języka prawniczego na język polski przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Edyty Waluch de la Torre.

 

Zainteresowania i projekty badawcze:

  • Translatoryka
  • Język prawny i prawniczy
  • Językoznawstwo porównawcze

 

Publikacje:

Urbańczyk, Ewa (2020) “Binomios fraseológicos como problema en la traducción jurídica del español al polaco”. En: Las lenguas ibéricas en la traducción y la interpretación. Waluch-de la Torre E., Popek-Bernat, K., Beltrán-Cejudo G., Jackiewicz A., (eds.) Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Biblioteka Iberyjska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykanskich: 351-367, http://mhprl.pl/wp-content/uploads/2020/01/Las-lenguas-ibericas.pdf [12.06.2020].

Urbańczyk, Ewa (2019) “Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak, Refranero español-polaco. 1551 Przysłów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników”. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos. 30/2019:205-208. 10.7311/ITINERARIOS.30.2019.12

Urbańczyk, Ewa (2019) “Piotr Sawicki, Marta Minkiewicz, Anna Olchówka, Iberystyka Wrocławska (1967-2007) Ilustrowany przewodnik retrospektywny”. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos. 29/2019: 373-377. 10.7311/ITINERARIOS.29.2019.17