mgr Ewa Urbańczyk

PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU                   

Pełnione funkcje

doktorantka Instytutu od 2017 r.

e-mail: e.urbanczyk@student.uw.edu.pl

Specjalizacja naukowa: językoznawca i przekładoznawca

Przebieg kariery naukowej:

Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (2016) oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (2017). W latach 2013-2014 stypendystka programu LLP-Erasmus na Universitat de València.

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku 2010, stypendystka Rektora Uniwersytetu Warszawskiego od roku akademickiego 2012-2013 do 2015-2016. W ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z uniwersytetami Paris-Sorbonne, Université franco-allemand, Universität Bonn oraz Université de Strasbourg dwukrotnie uczestniczyła w cyklu konferencji podczas francusko-niemiecko-polskiej szkoły letniej
« Unis dans la diversité ? » – w lipcu 2015 r. na Université de Strasbourg oraz w lipcu 2017 r. na Université Paris-Sorbonne.

Od 2015 r. współtworzy portugalistyczne koło tłumaczeniowe Amor-não-me-deixes.

W październiku 2017 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Rozprawę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Edyty Waluch de la Torre.

 

Zainteresowania i projekty badawcze:

  • Translatoryka
  • Język prawny i prawniczy
  • Językoznawstwo porównawcze