mgr Renata Kugaczewska

Pracuję w UW od 1976 roku. Pracę dydaktyczną na UW  łączyłam zawsze z działalnością translatorską. Pracowałam między innymi dla Biura Tłumaczy MSZ, Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu i innych instytucji centralnych. Pracowałam na setkach konferencji.

Jestem członkiem-założycielem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W latach 2001-2004 byłam wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego STP.

W latach 2004-2014 mieszkałam w Brukseli będąc zatrudniona w SCIC – Biurze Tłumaczeń Konferencyjnych Komisji Europejskiej. Obsługiwałam w tym czasie Szczyty UE, Rady Ministrów w Luksemburgu oraz niezliczoną ilość eksperckich spotkań w Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej i Parlamencie UE. Ze SCIC współpracuję do chwili obecnej w charakterze wolnego strzelca. Tłumaczę z języka hiszpańskiego, angielskiego oraz rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na hiszpański.